Endüstriyel kaplama sistemleri ve son katlar çeliğin korozyon, asit ve yangına karşı korunması için en önemli ve çoğu zaman pratik çözümdür. Koruma olmadığında genellikle yapının görsel görünümünde sorunlara ve daha da önemlisi yapısal bozulma ve olası yıkıma neden olur. Uygun koruyucu kaplamalar ve hassas, düzenli bakım, çelik yapıların uzun süreli korunmasını sağlar ve yoğun maliyetli toplam tamir ve hatta hizmet dışı bırakma önlenebilir.

 

Sika Endüstriyel Kaplamaların Birçok Avantajı Var

Özel ürün eşleştirme ve onlarca yıllık deneyim, çok çeşitli uygulamalar için pratik, sağlam ve yüksek performanslı aside karşı koruma, korozyona karşı koruma ve yangına karşı koruma kaplamaları sunmamızı sağlar. Sika sistemlerinde tasarım ömrü, operasyonel gereksinimler, yüzey tasarımı ve kurulum detayları hesaba katılmıştır.

Steel structure with corrosion protection coating at stadium in Poznan, Poland

Korozyona Karşı Koruma

Çelik yapılar için Sika korozyona karşı koruma kaplama sistemleri, çok çeşitli uygulama alanları için geliştirilmiştir:

 • Trafik inşası ve altyapısı, örn. köprüler, havaalanları ve tren istasyonları
 • Çeşitli çevre koşullarına maruz kalan iç ve dış çelik yapılar
 • Hidrolik çelik yapılar
 • Tanklar, gemiler ve boru hatları için iç kaplamalar
 • Rüzgar enerjisi türbinleri, karada ve denizde
 • Güç kaynağı, örn., güç istasyonları, boru hatları veya iletim kuleleri
 • Kimyasal Endüstrisi

Bu uygulama alanlarının her birinin mekanik ve kimyasal direnç, sıcaklık şoku direnci, UV direnci, tasarım ve yüzey hazırlama açısından özel gereksinimleri vardır.

 
 
Steel metal fire protection coating black background

Yangına Karşı Koruma

Sika yangına karşı koruma sistemleri, çelik, ahşap ve beton gibi temel yapı bileşenlerini korumak ve sürdürmek için geliştirilmiştir ve bunlar çoğunlukla aşağıdaki pazarlarda kullanılmaktadır:

 • Ulaşım ve altyapı
 • Sağlık, eğitim, hobi ve kültür
 • Konut, ticari ve yönetim binaları
 • İlaç, kimya ve elektronik tesisleri

Bu pazarların her birinin yangına dayanıklılık sınıfları, uygulama ve tasarım açısından özel gereksinimleri vardır. Sika, 15 dakikadan 150 dakikaya kadar yangına dayanıklı özel olarak tasarlanmış çözümler sunar.

Yük taşıyan yapılar için yangından koruyucu kaplamalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tüm pasif yangın koruma çözümlerine göz atın.    

 
Waste water treatment plant in Wroclaw in Poland

Aside Karşı Koruma

Sika aside karşı koruma kaplama sistemleri, çok çeşitli uygulama alanları
için geliştirilmiştir:

 • Tali güvenlik bariyerlerinin kaplaması
 • Kimya endüstrisinde üretim ekipmanlarının kaplanması ve korunması
 • Bacaların iç kaplamaları
 • Kimyasal depolama tanklarının iç kaplamaları
 • Maden endüstrisi

Bu uygulama alanlarının her birinin mekanik dayanım, ısı direnci, kimyasal direnç, sıcaklık şoku direnci ve yüzey hazırlama açısından özel gereksinimleri vardır.

Tüm beton koruma çözümlerine göz atın.

 

Başlıca Markalar

SikaCor®
Sika® Unitherm®