Şirketimizin gelecekteki başarısının sadece doğru stratejiyi izlemeye bağlı olmadığına, aynı zamanda tüm çalışanlarımızın güven ve adanmışlığına dayandığına inanıyoruz

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Küresel liderliğe yolculuğumuzun temeli girişimci felsefemiz ve Sika Ruhu’dur.Sika Ruhu şirketimizin DNA’sını oluşturan bir dizi güçlü değer ve ilkeyle eşanlamlıdır.

  1. Önce Müşteri
  2. İnovasyon için Cesaret
  3. Sürdürülebilirlik ve Doğruluk
  4. Yetkilendirme ve Saygı
  5. Sonuca Yönelik Yönetim
 

Önce Müşteri

Ürün ve hizmetlerimizde en yüksek kalite standartlarını sağlamaya ve korumaya kendimizi adadık.Yenilik taahhüdümüz sadece mevcut talepleri karşılamamıza değil, gelecekteki beklentileri de öngörmemize olanak tanır.Tüm Sika çözümleri müşterilerimizin başarısı akılda tutularak tasarlanır ve kısa dönemli işe odaklanmaktan çokuzun dönemli ve karşılıklı yararlı ilişkiler inşa etmeye önem veririz.Bu tutum kurumsal iddiamızla vurgulanır:Building Trust (Güven İnşası).Markamızın vaadini her gün yerine getirme taahhüdümüzün Sika üçgenini, 100 yıllık simgemizi, dünya genelinde performans, kalite, güvenilirlik ve hizmetle eşanlamlı hale getirmesinden gururlu ve memnunuz.

 

Sika Arastirma ve Gelistirme
Görsel: Sika’nın uzun bir inovasyon tarihi, birçok pazarda tanınmış bir küresel teknoloji lideri olmada eşsiz bir başarıya yol açtı.

İnovasyon için Cesaret

Sika'nın başarısı ve saygınlığı uzun süredir devam eden inovasyongeleneğine dayanır.Bu nedenle işimizin özü yenilik yönetimimiz ve müşterilerimiz için kaliteli ürünler ve en iyi çözümleri geliştirme odağımızdır.Belirlenen hedef pazarlarımızda yapıştırma, izolasyon, güçlendirme, sağlamlaştırma ve koruma için sürekli yeni ürünler, sistemler ve çözümler geliştirmeye dair güçlü odağıyla Sika Ürün Yaratma Süreci’ni kurumsallaştırdık.Dünya genelinde kurulu teknoloji merkezlerimiz ve laboratuvarlarımızla, müşterilerimize her yerde yakın olma sözümüzü yerine getirirken, dünyanın her yanındaki ortaklar, tedarikçiler ve bilim insanları ağımızdan yararlanırız.

Sürdürülebilirlik ve Doğruluk

İşimizin gelişmesine uzun dönemli bir perspektiften bakar ve müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza karşı sorumlulukla ve saygıyla hareket ederiz. Güvenlik, kalite, çevre, adil muamele, sosyal katılım, sorumlu büyüme ve değer yaratma üzerine odaklanarak çalışırız.

Yapı ve endüstri uygulamaları için dayanıklılığı artırmayı ve hem enerji hem de malzeme verimliliğini iyileştirmeyi hedefleriz. Kendi şirketimizin yanı sıra ürünlerimize güvenen ortaklarımız için de kaynak tüketimini azaltmaya katkıda bulunmak için daima elimizden geleni yaparız. Girişimlerimiz ve ilerlemeler Küresel Raporlama Girişimi ile düzenlenir.

Sika Arastirma ve Gelistirme Projesi
Görsel: Sika Tanzanya, genç nesillere kariyer seçenekleri açmayı hedefleyen “ProjeKt Inspire” yi destekliyor

Tüm bunları yaparken güvenliği ilk sıraya koyarız. Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın esenliği ve sağlığı başarımız için bir önkoşuldur. Güvenli çalışma ortamları yaratmak daima en önemli önceliğimizdir. 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkeler ve topluluklarda sosyal ve ekonomik ilerlemeyi geliştiririz. Romuald Burkard Vakfı kanalıyla, yerel topluluklarda sosyal projeleri etkin bir biçimde destekliyoruz. BM Küresel İlkeleri’nin bir üyesi olarak küresel sürdürülebilir gelişmeye bağlıyız. 

Doğruluktan ödün vermeyiz ve çalışmamızda yüksek etik standartlar uygularız. Sika'nın "Davranış Kuralları" şirketimiz ve tüm çalışanlarımız için standartları ve davranış kurallarını belirler.

Sika Sili Calisanlari
Görsel: Sika Şili Ekibi

Yetkilendirme ve Saygı

Çalışanlarımızın yetkinliğine ve girişimci ruhuna inanırız. Güvenli ve saygılı çalışma ilişkilerini destekler ve yetkiyi bütünüyle resmî yollarla kullanmayız. Birbirimizle ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla yakın ortaklıklar halinde çalışmaktan zevk alırız. 

Çalışma ortamımız tutku ve ilham ile doludur. Çalışanlarımızın yeni fikirler geliştirmelerine ve ortaya atmalarına izin veririz. Karar ve sorumlulukları yetkinlik düzeyine göre delege ederiz. 

Organizasyon birimlerimizi yetkinin mümkün olduğunca dağıtıldığı bir şekilde oluşturmayı ve geniş kontrol kapsamına sahip yatay organizasyonlar kurmayı amaçlarız. Çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimine yüksek öncelik verilir. Liderlerimizi yarınlar için geliştirmeyi hedefler ve terfilerde kurum içi adaylara odaklanırız.

 

Sonuca Yönelik Yönetim

Başarıyı amaçlar, sürekli öne çıkan sonuçlar elde etmek ve pazarlarımızda üstünlük sağlamakla övünürüz. Vizyon ve hedeflerimizi ısrarla ve uzun dönemli bir bakış açısıyla takip ederiz. 

Şirketimiz dahilinde bireysel sorumluluklara inanırız.İşlevler ve projeler için görevlendirmeler nettir. Toplam kâr ve zarar Genel Müdür’ün sorumluluğundadır.

Sika finansal performans için tanımlı bir strateji izleyen şeffaf kıyaslama noktalarına sahiptir.Performans değerlendirmesi pazar payı, satış büyümesi, kârlılık ve sermaye verimliliğine dayanır.