Başarı Konusunda İnsanın Bakış Açısı

Sika’da ortaklık, direnç ve yenilik değerlerine dayanan kurumsal bir  kültür olduğunu göreceksiniz. Çok şey bekliyoruz ama sunduğumuz çok daha fazla şey var. Ulusal seviyelerdeki sosyal güvenlik imkânları ve  maaşlar ile hedefimiz, performansı ve sorumluluğa bağlı olarak elde  edilen bağlılığı ödüllendirmek. Ayrıca şu konulara da öncelik veriyoruz:

Gelişme Fırsatı
Neden Sika?

Hedefimiz, yeteneklerin geliştirilmesi için fırsat oluşturmak.  Çalışanlarımızın belirlenen hedeflere ulaşmasını beklerken, aynı zamanda iş tasarımı, uluslararası kariyer fırsatları ve ekip çalışmasının Sika  Group’da çalışanlar için temel unsurlar olması için de esneklik  sağlıyoruz.

Bireysel Sorumluluk
Neden Sika?

Sika çalışanlarının en göze çarpan özelliği, yüksek derecede sosyal  yetenek ile karmaşık bir işi gerçekleştirebilme becerileri, işi  ilerletebilmeleri, değişik seçeneklere uyum sağlayabilmeleri ve  stratejik hedeflere göre konumlanabilmeleri. Amacınız sadece  gerçekleştirmek değil, sonuçları zamanında ortaya koymak mı? Öyleyse,  Sika bunun için uygun.

Pragmatik Çalışma Ortamı
Neden Sika?

Siz, mükemmel olmak için çabalıyorsunuz. Sika, çalışanların kendi  mesleki donanımlarına ve kişisel becerilerine göre gelişebildikleri bir  faaliyet ortamını teşvik ediyor. Yenilik, performans ve karşılıklı  saygının gelişebildiği, işlerin yapılması amacıyla personelin  performansını teşvik eden bir ortam için çaba sarf ediyoruz.  

Açık İletişim
Neden Sika?

Açık, özel amaçlı ve anlaşılır iletişim standartları taahhüt ediyoruz.  Sika’nın kurumsal yapısı, karar almada uzman çalışanların yer almasını  garantileyen iş birlikçi bir yönetim tarzı ile tamamlanıyor.  

Güvenilirlik ve Sağlamlık
Neden Sika?

Sika sürekli olarak başarılı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. Kaspar  Winkler ve Dr. Fritz Schenker tarafından oluşturulan firmanın kuruluş  prensipleri, öncülük ve girişimcilik ruhuna odaklanıyor. Günümüzde, uzun vadeli hedeflere göre oluşturulan kurumsal gelişmelerle aynı doğrultuda olmak için, yenilikler ile ilerleme cesareti direnç ile birleşiyor.  Sika uzun vadede iş oluşturmak ve işleri muhafaza etmek için  sürdürülebilir büyümeyi güvenceye alıyor.