Sık sık farklı agresif ortamlara maruz kalan beton yapılar için yüksek kaliteli koruma sistemleri gerekir. Betonarme yapılar, uzun yıllar hizmet verecek şekilde inşa edilmiştir. Bununla birlikte, beton birçok doğal bozulma, hasar ve donatı korozyonu tehdidiyle karşı karşıyadır.

Beton Yapılar Çok Fazla Stresle Karşı Karşıyadır

Beton yapılar, bulundukları yere ve kullanımlarına bağlı olarak, betona ve gömülü çelik donatıya hasar verebilen veya saldırabilen etkilerin yanında normal atmosferik karbonatlaşmadan kirlenmiş kentsel ve endüstriyel ortamlardaki zararlı etkilerin yanı sıra deniz atmosferi ve sıvı veya gaz kimyasalları olmak üzere çok çeşitli koşula maruz kalmaktadır.

Su Girişi

Su, doğal bir şekilde betonarmenin kılcal gözenek yapılarından içeri girebilir.

Betonun karbonatlaşmış alanlarında veya çelik donatı çubuklarının yüzeyinde klorür içeriğinin yüksek olduğu yerlerde donatı korozyonu, çatlaklar veya parçalanma meydana gelebilir.

Water Ingress Buildings Icon
Donma / Çözülme Etkisi

Donma-çözülme süreci donma sırasında kılcal gözeneklerdeki suyun serbest genleşmesi nedeniyle beton matriksinde stres oluşturur. Bu, kalitesiz betonun yüzeyinde soyulmalara  neden olabilir ve sudaki klorürler yüzünden çok hızlanabilir.

Bridge Icon  - Sika Solution
Dinamik ve Statik Yük

Trafik yükündeki artışa bağlı aşırı yükleme, tasarımın uygun olmaması, yapı hasarı, stres / yorulma yenilmesi, deprem etkileri veya araç darbesi gibi diğer mekanik etkilerin hepsi yapının yük kapasitesini aşabilir veya azaltabilir.

Bridge Icon  - Sika Solution
Kimyasal

Kimyasal madde fabrikaları, kanalizasyon sistemleri veya atık su arıtma tesisleri gibi bazı yapılar çeşitli düzeylerde kimyasal etkilere maruz kalmaktadır. Özel kaplamalar gerekebilir.

Manufacturing Plant Chemical Icon
Geniş Sıcaklık Değişimi

Binalar ve köprüler gece-gündüz/ yaz-kış koşullarında veya yapının farklı yan veya yüzeyleri arasında çok çeşitli sıcaklıklara maruz kalabilirler. Tekrarlanan bu döngüler, beton yapıda çatlaklara da neden olabilen termal stres ve hareketlere yol açar.

Wide Temperature Variation Building Icon
Yangın

Betonarme yangından hasar görebilir. Yapıları yangına karşı korumak için özel şişme tipi kaplamalar kullanılabilir. Kaplamalar yangının şiddetini artıracak yakıt içermemelidir. Tüneller gibi bazı yapılarda bu özel risk ile ilgili özel hususlar dikkate alınmaktadır.

Yangın
Karbondioksit

Karbondioksit (CO2), beton yapıların çimento matris gözenek sıvısında bulunan kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) ile reaksiyona girer ve kalsiyum karbonat (CaCO3) halinde birikir. Karbonatlaşma olarak bilinen bu süreç, çelik donatıya ulaştığında gömülü donatının dayanımını azaltır.

Karbondioksit
Klorür Girişi

Klorür, kışın kullanılan buz çözücü tuzlardan veya deniz ortamlarındaki tuzlu sudan gelir. Beton yapıya nüfuz edebilir ve inşaat demirlerine ulaştıklarında, pasifleştirme filmini bölgesel olarak bozarak hızlı çukur korozyonuna neden olabilirler.

Marine Structures Chloride Ingress Icon
Beton Hasarı ve Donatı Korozyonunun En Yaygın İki Nedeni

Donatı korozyonu ve beton hasarının en evrensel iki nedeni karbonatlaşma ve klorür saldırısıdır.

 Karbondioksit veya klorür betona ne kadar hızlı nüfuz ederse donatı çubuklarının etrafındaki pasif tabaka da o kadar erken yok olur ve korozyon süreci başlar. En verimli tamir ve krouma stratejisini belirlemek için çelik korozyonunun temel nedeni anlaşılmalıdır. Uzun ömürlü dayanıklılık sağlamak için, yapı sahipleri ve inşa yönetimi tarafından uygun bir bakım stratejisi uygulanmalıdır.  

Corrosion in reinforced concrete structures of bridge

Sika Betonu Korumak İçin Her Türlü Teknolojiyi Sunar

100 yılı aşkın bir süredir beton tamiri ve korumasında geniş bir deneyim kazandık ve uzmanlaştık. Teknik açıdan doğru beton tamiri ve koruması için gerekli tüm ürün ve sistemler ile Sika, Avrupa Standardı EN 1504 gibi yerel standartlarda tanımlı prensip ve yöntemlere uygun olarak yüksek performanslı çözümler sunmaktadır.

Hidrofobik Emprenye

Hidrofobik emdirmeler su alım özelliğini azaltmak ve klorür gibi suda çözünen kirleticilerin girişini önlemek için uygulanan özel bir beton koruma çözümüdür. Beton yüzeyin estetik görünümü değişmez.

Donatı Korozyonuna Karşı Koruma

Betonun korunması gömülü çelik çubukların korozyondan korunması anlamına da gelir. Bunun için donatı yüzeyine koruyucu bir tabaka uygulanabilir, korozyon inhibitörleri kullanılır veya katodik koruma uygulanabilir.

Katodik koruma, betona gömülü çelik çubukları korumanın ve korozyonu önlemenin en etkili yollarından biridir. Bu yöntem, galvanik anot veya indüksiyon akımı ile çelik korozyonunu durdurmayı amaçlayan bir elektro-kimyasal tekniktir.

Kirlenmiş ama sağlama betonda yeni başlamış anot korozyonunun başlamasını önlemek ve korozyonu kontrol altına almak için Sika bir dizi anot (galvanik ve hibrit anot sistemleri) önermektedir.

Koruyucu Kaplamalar

Karbonatlaşma önleyici veya kimyasal direnç gibi belirli bir koruma sağlamak için, yüzeye film oluşturucu koruyucu bir kaplama uygulanabilir. Bu tür koruyucu kaplamalar sert, plasto-elastik veya elastik sistemlerdir.

Sika’nın ayrıca beton, ahşap, tuğla duvar ve metali korumak için kalıcı grafiti önleyici ve poster yapışma önleyici kaplamaları bulunmaktadır. Sürekli  tekrarlanabilen temizlik işlemlerinden sonra yenileme gerektirmezler.

Beton Tamiri

Bazen, beton koruması da yeterli olmaz. Betonun yapısal bütünlüğünü veya estetik görünümünü de eski haline döndürmeniz gerekebilir.

Sika, tamir harçlarından düzleştirme harçlarına ve gözenek dolgularına kadar
çok çeşitli beton tamir ürünlerine ve sistemlerine sahiptir.

Beton tamir çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

 

Uygulama Örnekleri

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

Başlıca Markalar

Sikagard®
SikaCor®
SikaTop®

Sika MonoTop®
Sika® FerroGard®
Sikalastic®