Temiz su kaynakları her geçen gün daha da kıtlaşmaktadır. Bu nedenle, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde atık suyun arıtılmasına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Latin Amerika, Asya ve Afrika'da sürekli olarak yeni ve büyük atık su arıtma tesisleri inşa edilmektedir.

Meksika'da son 30 yıl içerisinde ve daha spesifik olarak 1980 ve 2018 yılları arasında bir kanalizasyon şebekesine bağlı nüfusun yüzdesi %50'den
%70'e
yükselmiştir.¹
Aynı dönem zarfında Macaristan'da bir kanalizasyon şebekesine bağlı nüfusun yüzdesinde yaşanan artış - %36'dan
%80'e
ise daha belirgindir.¹
Diğer taraftan, Fransa, Avustralya ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde bir kanalizasyon şebekesine bağlı nüfusun yüzdesinde yaşanan artış %81, %93 ve
%100
olarak gerçekleşmiştir.¹

Bununla birlikte, tüm bu ülkelerde, birçok atık su arıtma tesisi, çoğu itibariyle tesisteki çevrelenmiş lağım çukurlarının hava ile temas eden kısımlarında veya kanalizasyon şebekesi dahilinde yaşanan biyojenik korozyon nedeniyle, halihazırda ciddi bir şekilde eskimiş ve çeşitli derecelerde bozulmaya maruz kalmış durumdadır.

Atık su arıtma tesisleri ile ilgili yukarıda bahsi geçen sorunların ve diğer ilgili sorunların çözülmesinde Sika'nın uzmanlığının katkı sağlayacağına güvenebillirsiniz.

Kanalizasyon Şebekesinin Genellikle Maruz Kaldığı Etkiler

Damage on Sewers and Water Tanks
Taban kısmında oluşan hasarlar

Kanalizasyon şebekesinin taban kısmında genellikle beton ve prefabrike elemanların ağır bir şekilde aşınması ve erozyonu söz konusudur. Genel bir kural olarak, bu elemanlar yenileri ile değiştirilir veya epoksi yapıştırıcı ile yapıştırılarak yerlerine yerleştirilmek suretiyle yeniden monte edilirler. Kanalizasyon şebekesinin tabanının betondan yapılmış olması durumunda, yüksek aşınmaya dayanıklı bir harç ile erozyonun verdiği hasar giderilerek beton tabanın hizmet ömrünün arttırılması mümkündür.

 

 

Damage on Sewers and Water Tanks
Betonun belirli bir bölgesindeki lokalize kusurlar

Yan duvarlarda ve tavan bölümünde genellikle lokalize beton kusurları ve bazen de donatı korozyonundan kaynaklanan kusurlar baş gösterir. Bu kusurlar uygun bir şekilde hazırlanan sülfata dayanıklı onarım amaçlı harçlar kullanılarak giderilebilir.

Damage on Sewers and Water Tanks
Beton yüzeyin tamamen bozunumu

Sıkıştırılmış beton genellikle güçlü bir su akıntısına karşı yeterli direnç gösteremez ve çoğu zaman beton yüzeyin tamamı aşınır. Tamamen aşınan bölgelerde tam bir yüzey yenileme işleminin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

Damage on Sewers and Water Tanks
Su sızıntısına yol açan çatlaklar

Kanalizasyon betonları sıklıkla büzülme veya tasmanlar nedeniyle çatlar. Kirleticinin çevredeki yer altı sularına sızmasının önlenmesi için bu çatlakların doldurulması gerekir. Bu çatlakların doldurulmasında genellikle genleşen malzemeler kullanılmasına ihtiyaç duyulur.

Damage on Sewers and Water Tanks
Tavan kısmında oluşan hasarlar

Açıkta kalan sıkıştırılmış beton yüzeylerin karbonatlaşmaya ve atık suda bulunan agresif maddelere karşı direnci çok düşüktür. Söz konusu yüzeyler kentsel atık sulara karşı son derece dirençli ve su geçirmez olan EpoCem® teknolojileri kullanılarak korunabilirler.

Yapının tavan bölgesi, hidrofobik bir emprenye kullanılması yoluyla yoğuşma suyuna karşı korunabilir. Ek olarak, kanalizasyonun hava ile temas eden kısımları biyojenik korozyondan veya mikrobiyal kaynaklı korozyondan (MIC) zarar görebilir. Bu alanların onarılması ve korunması için %100'lük kalsiyum alüminat harcı kullanılmalıdır.

Yenileme Kapsamında Göz Önüne Alınması Gereken Genel Hususlar

Onarım ve koruma stratejisini tanımlamadan önce, özel kanalizasyon arıtma tesisinin yenilenmesine ilişkin gerekliliklerin göz önüne alınması gerekmektedir. Bu gereksinimler, kanalizasyon arıtma tesisi için gerekli olan gelecekteki bakım çalışmaları ile birlikte doğru tasarım, planlama ve inşaat prosedürlerinin belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Projelerle ilgili söz konusu türden gerekliliklere verilebilecekler örnekler şunlardır:

Dayanıklılığa dair gereklilikler
Faaliyetlerin askıya alındığı süre / Arıza süresi ile ilgili gereklilikler
Sistem uyumluluğuna ilişkin gereklilikler
Toplam yaşam döngüsü maliyeti ile ilgili gereklilikler
Maruziyetler / Saha Koşulları ile ilgili gereklilikler
Ekolojik gereklilikler

Waste water treatment plant in Wroclaw in Poland

Sistemler ve Bilgi Birikimi

Waste water treatmant plant in Zurich, Switzerland

Sika, uzun yıllardır atık su arıtma tesisi yüklenicileriyle birlikte tüm kıtalarda ürün ve sistem tedarik eden güvenilir bir ortak olmuştur. Sika, tüm sektöre güvenilebilecek bir ortak olduğunu göstermiştir.

Yeni atık su arıtma tesislerinde, kanalizasyon şebekelerinde ve güçlendirilen yapılarda kullanılan ürünler ve sistemler, bağımsız olarak ayrıca kontrol edilmelerinden önce Sika laboratuvarlarında kapsamlı bir şekilde teste tabi tutulurlar. Sika malzemelerinin gerçek ortamlarda zorlu koşullara karşı mukavemeti uzun vadeli saha testleri ile ayrıca kanıtlanmaktadır.

Aşağıda önerilen çözümler genel çözümler olup,  tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Yerel olarak mevcut olan en iyi çözümü bulmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Atık Su Arıtma Tesisinin Onarımına Yönelik Çözümler

1. Eleme Kanalı

Büyük bir arıtma tesisinde büyük nesnelerin uzaklaştırılması işlemi, eleme kanalında otomatik olarak gerçekleştirilir.

Aşınma ve erozyon

Problemin Tespiti

Atık su arıtma tesislerinde erozyon esas olarak aşınmadan veya kimyasal saldırıdan kaynaklanır. Erozyon hasarı, faaliyet sırasında beton yüzey üzerinde deveran eden suyla taşınan alüvyon, kum, çakıl ve diğer birikintilerin aşındırıcı etkisinden kaynaklanır. Sertleştirilmiş Portland çimentosunda bulunan bileşikler, agresif (düşük pH) karakterli atık sudan olumsuz olarak etkilenir.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Kimyasal madde saldırıları

Problemin Tespiti

Atık suların veya endüstriyel suların agresifliğine bağlı kimyasal saldırılar

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikagard®-720 EpoCem®
Sikagard®-63 N

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3
Sika® Injection-451

Kapalı alanlardaki mikrobiyal kaynaklı korozyon (MIC)

Problemin Tespiti

Kanalizasyonun türbülanslı akıntıya maruz kaldığı kapalı alanlarda mikrobiyal kaynaklı korozyon (MIC) nedeniyle betonda hasarın meydana gelmesi

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-4400 MIC

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

2. Kum, Yağ ve Gres Tutucu

Bazı tesislerde, ön arıtma sistemi, atık su hızının kumların/kum taşlarının veya diğer sert parçacıkların çökeltilmesine izin verecek şekilde ayarlandığı bir kumtaşı kanalını içerebilir. Pompalara veya diğer ekipmana zarar verebileceğinden dolayı kumların/kum taşlarının giderilmesi gerekmektedir. Yağ ve gresin giderilmesi işlemi genellikle büyük bir tesiste mekanik yüzey sıyırıcılar kullanılarak birincil çökeltme tankında yapılır.

Aşınma ve erozyon

Problemin Tespiti

Kum, çakıl veya diğer parçacıklar kaynaklı aşınma ve erozyon

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Kimyasal madde saldırıları

Problemin Tespiti

Atık suların veya endüstriyel suların agresifliğine bağlı kimyasal saldırılar

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikagard®-720 EpoCem®
Sikagard®-63 N

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski. Çoğu zaman, atık su arıtımında, ortalama bir sızdırmazlık malzemesi ile kapatılan bağlantılar, atık suda yer alan ürünlere karşı kimyasal direnç eksikliğinden dolayı bozunmaya uğrarlar. Bozunmaya uğrayan bağlantının tamamen kaldırılması işleminin yerine, Sika bozunmaya uğrayan esas malzeme üzerine uygulanabilecek bir bağlantı sistemi geliştirmiştir.

Sikadur-Combiflex® SG sistemi, küresel ölçekte kendisini kanıtlamış Sikadur-Combiflex® sisteminin gelişmiş yapışma özelliği vb. özelliklerle daha da geliştirilmiş olan ikinci nesil versiyonudur. Bu benzersiz sistem Sikadur Combiflex® SG bandı ve Sikadur® yapıştırıcılarından oluşmaktadır. Su geçirmez beton yapılarda bağlantların su yalıtımı için yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Kapalı alanlardaki mikrobiyal kaynaklı korozyon (MIC)

Problemin Tespiti

Kanalizasyonun türbülanslı akıntıya maruz kaldığı kapalı alanlarda meydana gelen mikrobiyal kaynaklı korozyon (MIC)

Sika’nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-4400 MIC

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

3. Birincil Çökeltme Tankları

Birincil çökeltme tankında, kanalizasyon suları, genellikle “birincil arıtıcılar” veya “birincil çökeltme tankları” olarak adlandırılan büyük tanklardan akar. Bu tanklar, toplanan çamuru bir hazneye doğru yönlendiren mekanik tahrikli sıyırıcılarla donatılmıştır. Kokunun kontrol altına alınması için bazı birincil çökeltme tanklarının üzerleri kapatılabilir. Bununla birlikte, bu tür durumlarda biyojenik korozyon söz konusu olabilir.

Kimyasal madde saldırıları ve su yalıtımının hasar görmesi

Problemin Tespiti

Atık suların veya endüstriyel suların agresifliğine bağlı kimyasal saldırılar

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikagard®-720 EpoCem®
Sikagard®-63 N

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Hasarlı beton ve çelik donatı korozyonu

Problemin Tespiti

Kum, çakıl veya diğer partiküller nedeniyle beton tabanda gerçekleşen aşınma ve erozyon.

Tank duvarındaki betonun sülfat saldırısı veya diğer saldırganlar nedeniyle kavlaması.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Sika MonoTop®-2400 Reseaux
Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Mekanik Aşınma

Problemin Tespiti

Sıyırıcının döndürme yastığı üzerinde meydana gelen ağır aşınma

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur®-42
Sika® Icosit®-KC 330 FK

Kapalı alanlardaki mikrobiyal kaynaklı korozyon (MIC)

Problemin Tespiti

Tankların kapalı alanlarında, mikrobiyal kaynaklı korozyona (MIC) yol açacak şekilde biyojenik korozyon meydana gelebilir.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-4400 MIC

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

4. Havalandırmalı ve oksijenin az olduğu biyolojik tanklar

Biyolojik tanklar, kanalizasyonun biyolojik içeriğini büyük ölçüde bozacak şekilde tasarlanmıştır. Bu biyolojik içerikler insan atıklarından, sabunlardan ve deterjanlardan kaynaklanmaktadır.

Kimyasal madde saldırıları

Problemin Tespiti

Atık suların veya endüstriyel suların agresifliğine bağlı kimyasal saldırılar

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikagard®-720 EpoCem®

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Betonun kavlaması

Problemin Tespiti

Betonun donatı çeliği korozyonu kaynaklı olarak kavlaması

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Sika MonoTop®-2400 Reseaux 

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

5. İkincil Çökeltme Tankları

İkincil arıtma, insan atıkları, sabunlar, deterjanlar, vb. kaynaklı kanalizasyon sularındaki organik içeriklerin daha da azaltılmasına yönelik olarak gerçekleştirilir. Bu bağlamda tesislerin çoğunda kanalizasyon suları aerobik biyolojik işlemler kullanarak arıtmaktadır.

Erozyon

Problemin Tespiti

Su akışından kaynaklanan erozyon

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikagard®-720 EpoCem®

Kimyasal madde saldırıları

Problemin Tespiti

Atık sular halihazırda belirli bir dereceye kadar arıtma işleminden geçirilmiş olduğundan ikincil çökeltme tankındaki kimyasal agresiflik seviyesi azalmıştır.

Sika'nın İlgili Çözümü

İkincil çökeltme tanklarında sadece Sikagard®-720 EpoCem®’in kullanılması yeterli olacaktır.

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Betonarmelik çelik çubuk korozyonu

Problemin Tespiti

Betonun pas payının incelmesi nedeniyle meydana gelen çelik donatı korozyonu

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Sika MonoTop®-2400 Reseaux 

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

6. Filtrasyon Yatakları

Arıtılan atık sular, çevreye tahliye edilmeden önce son filtreleme işlemi için filtrasyon yatağındaki çeşitli kum yatakları katmanlarından geçirilir. Filtreler, zıt yönde hava ve temiz su akımları kullanılarak periyodik olarak temizlenir. Temizleme suyu daha sonra yeniden arıtma için havalandırma havuzuna geri pompalanır.

Aşınma

Problemin Tespiti

Kum, çakıl veya diğer parçacıklar kaynaklı aşınma ve erozyon

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Su yalıtımının hasar görmesi

Problemin Tespiti

Atık suların veya endüstriyel suların agresifliğine bağlı kimyasal saldırılar

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikagard®-720 EpoCem®

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

7. Çürütme Tankları

Arıtma çamuru çürütme tankı, çamurun stabilize edildiği, hacminin azaltıldığı, organik içeriğin anaerobik bakterilerin yardımıyla çözülmesi yoluyla zararsız hale getirildiği ve son olarak enerji geri kazanımının gerçekleştiği yerdir.

Aşınma ve erozyon

Problemin Tespiti

Kum, çakıl veya diğer parçacıklar kaynaklı aşınma ve erozyon

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Kimyasal madde saldırıları

Problemin Tespiti

Çamurun üzerindeki beton veya çelik, sülfürik asit oluşumu nedeniyle ağır saldırılara maruz kalabilir. Ayrıca, biyolojik süreçten kaynaklanan yüksek sıcaklık dolayısıyla ek bir stres oluşur. Faaliyetlerin kesintiye uğradığı arıza süreleri her zaman işletme sahipleri için çeşitli sorunlar ve zorluklar yaratmasının yanı sıra para kayıplarına da neden olur. Sika, iyi hazırlanmış bir yüzey üzerine tek kat halinde uygulanabilen solventsiz ve yüksek dayanımlı kaplama sistemleri sunar. Bu sistemler sayesinde, arıza süreleri koruyucu özelliklerde herhangi bir ödün verilmesine gerek olmaksızın en aza indirgenebilir.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika® Permacor® 3326 EG H
Sikalastic®-8440

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® TS Plus

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

8. Gazometreler


Biyolojik tank veya çürütme tankındaki biyolojik bozulma süreci dahilinde biyogaz (metan, CO2) üretilerek gazometrelerde depolanır. Bu gazometreler genellikle çeliktir. Biyojenik sülfürik asit çelik için oldukça agresiftir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar da ek strese neden olur.

Kimyasal madde saldırıları

Problemin Tespiti

Çamurun üzerindeki beton veya çelik, sülfürik asit oluşumu nedeniyle ağır saldırılara maruz kalabilir. Ayrıca, biyolojik süreçten kaynaklanan yüksek sıcaklık dolayısıyla ek bir stres oluşur. Faaliyetlerin kesintiye uğradığı arıza süreleri her zaman işletme sahipleri için çeşitli sorunlar ve zorluklar yaratmasının yanı sıra para kayıplarına da neden olur. Sika, iyi hazırlanmış bir yüzey üzerine tek kat halinde uygulanabilen solventsiz ve yüksek dayanımlı kaplama sistemleri sunar. Bu sistemler sayesinde, arıza süreleri koruyucu özelliklerde herhangi bir ödün verilmesine gerek olmaksızın en aza indirgenebilir.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sika® Permacor® 3326 EG H
Sikalastic®-8440

Çatlaklar ve gevşek bağlantılar

Problemin Tespiti

Çatlaklar, gevşek bağlantılar veya hasarlı beton nedeniyle sızıntı ve kirlilik riski

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® TS Plus

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

9. Yapısal ve Yapısal Olmayan Çelik Parçalar

Atık su arıtma tesisleri, yapısal veya yapısal olmayan çelik bileşenlere veya korozyona neden olan çeşitli saldırganlara yüksek oranda maruz kalabilecek alanlara sahiptir.

Sika, korozyon koruması alanında kapsamlı şekilde test edilmiş geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır:

  • Çürütücüler, gazometreler ve anaerobik koşullarda çelik yapıların mikrobiyal kaynaklı korozyonu (MIC)
  • Mikrobiyal kaynaklı korozyona maruz kalmayan çelik bileşenler,
  • Yapısal çelik işleri için kaplama sistemleri.
Çelik korozyonu

Problemin Tespiti

Korozyon koruması - şantiye veya mağaza uygulamalarındaki yeni yapıların korunması.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikalastic®-844 XT or Sikalastic®-8440
Sika Permacor®-3326 EG H
Sikagard®-63 N
SikaCor® EG-System
Sika® Poxicolor Primer HE

Steel Beam Corrosion Protection

10. Hizmet Binaları, Beton ve Kagir Dış Cepheler

Çoğu atık su arıtma tesisinin teknik servis binaları bulunmaktadır. Binaların ve yer üstü tanklarının dış yüzeyleri hava şartları dolayısıyla aşınmaya maruz kalır ve bu nedenle genellikle korunmaları gerekir.

Zemin kaplama

Problemin Tespiti

Bu teknik servis binalarında depolanan kimyasallar söz konusudur. Bu nedenle kimyasalların depolandığı alanlardaki zeminlerin de korunmaları gerekir.

Sika'nın İlgili Çözümü

Sikafloor®- 381
Sikafloor®-21 PurCem

Çatı yalıtımı

Problemin Tespiti

Kanalizasyon arıtma tesislerinin binalarındaki (hem teknik servis hem de ofis binaları) çatıların su yalıtımının yapılması gerekebilir.

Sika'nın İlgili Çözümü

SikaPlan® PVC or FPO membran
Sikalastic® likit uygulamalı membran

Dış beton yüzeylerin korunması

Problemin Tespiti

Dış beton yüzeylerin doğal hava koşullarına maruziyet neticesinde karbonatlaşma kaynaklı olarak aşınmaları söz konusudur. Arıtma tesisi denize yakın bir konumda ise eğer, ek olarak klorür saldırısı da söz konusu olabilir.

Sika'nın İlgili Çözümü

Hidrofobik emprenyeler: Sikagard®-705 L ve Sikagard®-740 W
Koruyucu kaplamalar: Sikagard®-675 W ElastoColor ve Sikagard®-555 W Elastik

Dış kagir yüzeylerin korunması

Problemin Tespiti

Dış kagir yüzeylerin doğal hava koşullarına maruziyeti neticesinde küf oluşumuna ve yapının termal performansının düşmesine neden olabilecek şekilde suyun penetrasyonu kaynaklı olarak aşınmaları söz konusudur.

Sika'nın İlgili Çözümü

Hidrofobik emprenyeler: Sikagard®-703 W: Sikagard®-703 W

Technical service building of a waste water plant