İş süreci değişiklikleri, değişen rakip ve müşteri davranışları ve artan müşteri taleplerinin yönetilmesine olanak sağlamak için  çalışanlarımızın gelişmesini destekliyoruz. Mesleki becerilerimizi ve  kapasitemizi düzenli olarak değerlendiriyoruz ve bütünlük ve sadakate  önem veriyoruz.

Beceriler ve Yetenekler
Başarı Faktörleri

Sika’nın temeli, çok çeşitli işlevsel ve mesleki becerisi ve yeteneği  olan çalışanlar üzerine kurulu. Yönetim olarak, işlevsel ve işlevler  arası kariyer yollarını destekliyoruz. Teknik ve işlevsel uzmanlık,  yönetimsel ve liderlik becerileri kadar değerlidir. Ekip çalışması,  deneyimin paylaşılması ve her açıdan sürekli meydan okuma, öğrenme ve  gelişme isteği Sika’daki kariyerin temelidir.  

BÜTÜNLÜK
Başarı Faktörleri

Müşterileri tedarikçiler, rakipler, yetkililer ve toplumla yaptığımız  yüz yüze görüşmeler yüksek düzeyli etik standartlara göre yapılıyor.  Zaman zaman hatalar olabiliyor ama bütünlük ve etik standartlarımız  konusunda taviz vermiyoruz. Sika dürüst, açık ve saygılı bir çalışma  ortamı ile çalışanlarını destekliyor.

Sadakat
Başarı Faktörleri

Sika görevleri ve sorumlulukları kişisel olarak  benimseyen çalışanlarına özen gösteriyor. Sadık çalışanlar becerilerini  artırmak ve yüksek düzeydeki performans ve etik standartları karşılamak  amacıyla çaba sarf ediyor.

Sika Ruhu
Başarı Faktörleri

Hep birlikte, mesleki uzmanlık, tutku ve bütünlük temeline dayanan ekip  çalışması ile elde ettiğimiz başarıyı kutluyoruz. Tutkulu hedeflerimizin başarılmasını sağlayan bir ortam oluşuyor. Uzun süreli Sika çalışanları buna “Sika Ruhu” adını veriyor.