ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ YÖNETMEK

Sika’nın amacı herhangi bir tür ayrımın herhangi bir şekilde tolere  edilmediği saygılı bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Yenilikçilik,  performans ve karşılıklı saygı bir arada çalışma şeklimizi belirliyor.

Kuruluşumuzdaki herkes, tüm Grubun başarısına katkı sağlıyor. Sika çok  yönlü iş gücünün avantajlarını biliyor ve bu durum toplumun çeşitli  kesimlerinden bireylerin bütünleşmesini teşvik ediyor.

Çapraz Kültür
Çeşitlilik

Sika küresel bir işveren olarak, rekabetin son derece yoğun olduğu bu  ortamda elde ettiği başarıyı, önemli bir başarı unsuru olarak kabul  ettiği geniş fikirli ve deneyimli çalışanlara bağlıyor. Aslında,  yönetici pozisyonlarına ulaşmak için uluslararası iş deneyimi giderek  daha önemli bir gereklilik haline geliyor. Sika bu tür deneyimler  sunarak donanımlı ve yetenekli çalışanlarının ilerlemesini teşvik
edecek, ayrıca şirketin gelişmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için  işinde usta ve becerikli çalışanlarının, bilgilerini dünyanın diğer  yerlerindeki çalışanlara ulaştırmasını sağlayacak.

İyi Tüzel Kişilik
Çeşitlilik

Tüm dünyadaki Sika tesisleri yerel topluluklarda yer alıyor. Sika  şirketleri tüm paydaşlarına ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan uzun  vadeli ve sürdürülebilir başarı sağlayacak şekilde yönetiliyor. Yönetim  ve personel, yerel ve ulusal olarak çalıştırılıyor. Tesisin insan  ekolojisi ve çevresi konusunda güçlü bir birlik ve komşuluk  oluşturmasına katkıda bulunmaya çaba sarf ediyoruz. Örneğin; değerli ve  gerekli olması nedeniyle birbirine bağlı insan toplulukları bizim için  önemli.

Çok Yönlülük Aracılığıyla Kalite
Çeşitlilik

Müşterilerimizin ihtiyaçları, istekleri ve kendilerini ifade ettikleri  dil farklıdır. Eğer müşterilerimize kaliteli bir hizmet deneyimi  sağlıyorsak, onları anlamalıyız. Ürünlerimizin kalitesinin arttırılması  ve sunulan hizmet Sika’daki yönetim çeşitliliği ile sağlanıyor. Şirketin farklı kültürel bakış açıları ve inanışlara sahip, değişen ihtiyaçları  karşılayan ve farklı kökenlerden gelen insanlardan oluşan bir müşteri  portföyü bulunuyor. Yönetim ve personelin bu karmaşık müşteri tabanını  anlaması gerekiyor. Çeşitliliğin benimsenmesi önem verdiğimiz konulardan biri.