2018
Dubna Skala– Visnove, Slovakya

Bratislava.Slovakya'da bulunan D1 karayolu, Trans-Avrupa Ağlarına (TEN) ait 5 numaralı nakliye koridorunun bir parçasıdır.  5 numaralı koridor, Ukrayna'yı Akdeniz'e bağlayarak Venedik'e, Zagreb üzerinden Rjeka'ya ve Saraybosna üzerinden Ploce'ye ulaşır. 5 numaralı koridorun Slovakya kısmı, Ukrayna'yı Bratislava üzerinden Viyana'ya bağlar.

Proje Gereksinimleri

Tünel, püskürtme betonda (J2 ve J3 sınıfı) çift kaplamalı ve yerinde dökme ikincil kaplamalı 10 metre genişliğindeki bölümlerde geleneksel sistem kullanılarak kazılmıştır. İş sahasında kullanılan toplam püskürtme beton miktarı 200.000 m3, yerinde dökülen ikincil kaplama miktarı ise 170.000 m3'tür.

Jeolojik durum nedeniyle püskürtme beton hem J2 hem J3 mukavemet geliştirme sınıfı ile uygulanırken, ikincil kaplama betonu, dökümden 8 saat sonra 12 Mpa'ya ulaşacak şekilde tasarlanmıştır.

Sika Çözümleri

Beton ve püskürtme beton üretimi için şantiyede Visnove ve Dubna Skala'daki
galerilerin yanında iki harmanlama tesisi kurulmuştur. Püskürtme beton karışımları için uzun kuruma süresi (120 dakika), standart olarak güvenli uygulama iken, uzun çökme ömrü gereksinimleri olan püskürtme beton karışımları için özel olarak tasarlanmış bir PCE HRWR olan Sika® ViscoCrete® SC 305 ile sağlanmış, zorlu püskürtme beton operasyonlarında ise Sigunit® L-5601 AF ve Sigunit® L-53 AF kullanılmıştır. Hızlı mukavemet gelişimli ikincil kaplama, Sika® ViscoCrete® 21 kullanılarak sağlanmıştır.
 

Kullanılan Ürünler

Sika® Separol®-33 Universal
SikaSwell® S2
SikaPump® Start-1
Sika® NB 1
Sika Betonlöser
Sika Elastomer FM 250
Sika MonoTop®
SikaRep® CZ
SikaWaterbar®
Sigunit® L-5601 AF
Sigunit® L-53 AF