2012
Oberems, İsviçre

Argessa Hidroelektrik Santrali denge haznesi, santralin güneydoğusunda, 1.360 m yükseklikte bulunmaktadır. Hazne aynı zamanda Oberems ve Turtmann'ın iki enerji santrali arasında yaklaşık 25.000 m3 hacminde bir kullanılabilir kapasiteye sahip dengeleyici bir bağlantı teşkil etmektedir. Birincil işlevleri santralin işletilmesinden kaynaklanan kuyruk sularının tutulması ve ara depolanmasıdır olup, bu sayede farklı talepler durumunda operasyonların düzenlenmesine ve çevrede optimum su seviyelerinin korunmasına olanak tanınmaktadır.

Proje Gereksinimleri

2011 yılında yapılan bir rutin incelemede, haznenin artık İsviçre Federal Enerji Dairesinin depremden korunmaya ilişkin en son artırılmış ve çok sıkı gereksinimlerini karşılamadığı belirlenmiştir. Bundan dolayı, uzun vadede depremden korunma için yapının yenilenmesi ve iyileştirilmesine karar verilmiştir. İşlerin kapsamlı olması planlanmaktaydı ve güçlendirme ve mühendisler tarafından eşzamanlı yenileme ve iyileştirme işleri için aşağıdaki şartname ve prosedür geliştirilmiştir:

  • Mevcut matris kaplamanın (asbest içeren) kaldırılması1991 yılında dökülen püskürtme beton tabakasının yüksek basınçlı su jeti ile kaldırılması
  • Kemer sıralarına ek takviye yerleştirilmesi ve ankrajlanması
  • 120 mm kalınlığa kadar yeni bir püskürtme beton tabakasının dökülmesi5 - 10 mm kalınlığında R4 harcı ile yüzey tesviye tabakası uygulaması
  • Polimer bazlı sıvı uygulamalı membran (LAM) ile tüm yüzey alanının su geçirmezliğinin sağlanması


Sika Çözümleri

Sika, bu proje için kabul edip püskürtme betonun ayrıntılı tasarımını ve diğer tüm güçlendirme ve su geçirmezlik gereksinimlerini içeren tam bir sistem çözümü önermiştir. Önce 130 mm'ye kadar 2 tabaka halinde püskürtme beton dökülmüş ve ardından yine püskürtme yoluyla R+ harç tesviye tabakası uygulanmıştır. Püskürtme beton işlerinin tamamı Sika Sprinter Püskürtme Makinesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak yüzey, mala vasıtasıyla Sika FastFix harcı ile kapatılmış ve ardından yüzey Sikalastic poliürea bazlı su geçirmezlik membranı kullanılarak elastik LAM sisteminin son uygulaması için hazır olan Sika MonoTop harçları ile tesviye edilmiştir.
 

Kullanılan Ürünler

Sika® ViscoCrete® SC-303
Sika® Fro V-5 A
SikaFume® HR/TU
Sika® Emulsion-93
Sigunit® L-5601 AF
Sika® FastFix-121
Sika® MonoTop®-910 N
Sika MonoTop®-412 N
Sikafloor®-160
Sika® Concrete Primer
Sikalastic®-8800