2014
Istanbul, Turkiye

Türk Hava Yolları'nın Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi (HABOM), İstanbul'da, toplam 40.000 m2'lik bir alanda inşa edilmiştir. Müşteri Türk Hava Yolları, dayanıklı, yüksek performanslı bir zemin kaplama çözümü araştırmış ve Sika tarafından Sikafloor®-21 PurCem zemin kaplama sistemi sunulmuştur.

Proje Gereksinimleri

Müşteri, dayanıklılık, performans ve özellikle kullanım aşamasında sistemin sağlayacağı faydalar olan temizlik ve bakıma ilişkin hususlara oldukça önem vermiştir. Bütüncül bir yaklaşımla, belirtilen Sika zemin kaplama sisteminin faydalarını göstermek adına Sika Türkiye, teknik bilgileri sistemin çevresel değerlendirmesiyle tamamlamayı tercih etmiştir.

Sika Çözümleri

Belirtilen Sikafloor®-21 PurCem zemin kaplama sistemini Türkiye'de genellikle endüstriyel alanlarda uygulanan seramik fayanslarla değerlendirmek ve karşılaştırmak için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kullanılmıştır. LCA, döşeme sisteminin toplam alanı için kaynaktan atığa temelinde değerlendirilir. Bunun anlamı, LCA'nın hammadde tedariki ve işleme sürecinden ürünün üretimine, kullanım aşaması senaryosuna (bakım ve tadilat dâhil olmak üzere) ve kullanım ömrü sonunda bertaraf edilmesine kadar zemin kaplama sisteminin potansiyel çevresel etkilerini araştırmasıdır.

Teknik Çözüm

  • Alt katman: Beton levha
  • Zemin kaplaması: Sikafloor®-21 PurCem (4,5 mm).Flooring: Sikafloor®-21 PurCem (4.5 mm).


Sika’nın Global Ürün Sürdürülebilirlik Grubu, belirtilen iki zemin kaplama çözümüne ilişkin 20 yıllık bir dönem için bir LCA gerçekleştirmiştir. Bu 20 yıllık süre boyunca, seramik fayanslardan oluşan sistem tamamen değiştirilmiştir (genelde Türkiye pazarındaki seramik fayansların kullanım ömrünün 10 yıl olması beklenmektedir). İki zemin kaplama sisteminin bakımı da ayrıca, su, temizlik maddeleri ve temizlik makineleri için kullanılan enerji dâhil olmak üzere dikkate alınmıştır.

Çevresel Değerlendirme Sonuçları

Proje alanı ve 20 yıllık süre için, Sikafloor®-21 PurCem zemin kaplama sistemi seramik fayanslarla karşılaştırıldığında kayda değer ölçüde daha düşük etkiler göstermiştir. Sikafloor®-21 PurCem, Karbon Ayak İzi (GWP), Enerji Ayak İzi (CED) ve Fotokimyasal Ozon Oluşturma Potansiyeli (POCP) gibi ilgili çevresel göstergeler açısından önemli ölçüde daha düşük çevresel etkilere sahiptir.

Kullanılan Ürünler

Sikafloor®-21 PurCem