Çatılar Soğuk Çatılar Makaleler Mimarlar

Birçok kentsel bölge ve banliyö bölgesi, çevrelerindeki kırsal alanlardan daha yüksek sıcaklıklara sahiptir. Bu sıcaklık farkı, bu bölgelerin kentsel ısı alanları olduğunu gösterir. Bir milyon ya da daha fazla insanın yaşadığı bir şehirde yıllık ortalama hava sıcaklığı, kırsal çevrelerden rahatlıkla 1 ila 4°C derece daha sıcak olabilir. Bulutsuz ve rüzgârsız bir gecede bu fark 12°C ve daha fazla dahi ölçülebilir. Kentsel ısı adası etkisinin temel sebebi, şehirlerdeki toprak yüzeyinin değişmesidir. Doğal bitki örtüsü, inşa edilen çevre ile yer değiştirilmiştir. Yeni yapıların yüzeylerinin birçoğu, düşün güneş ışığı yansıtıcılığı ve yüksek derecede geçirimsizlik ile nitelendirilir. Bunun yanı sıra, bu yapılar genellikle büyük miktarda termal enerjiyi emip ısı olarak dışarı veren yüksek yoğunluklu malzemelerle üretilmiştir.

Yerel İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Görsel: Şehirlerde sıcaklık dağılımı

Yerel İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Şehirler gibi belli alanlarda kentsel ısı alanları dolayısıyla meydana gelen ısınma, yerel iklim değişikliğinin bir örneğidir. Yerel iklim değişikliği, temelde
küresel ısınmayla farklılık gösterir. Etkileri yerel ölçekte sınırlıdır ve kaynaktan uzaklaşıldıkça azalır. Öte yandan, küresel iklim değişikliği yerel
veya bölgesel olarak sınırlı değildir.Aynı zamanda güneşe daha az maruz kalma veya sera gazı konsantrasyonları gibi farklı faktörlerden de kaynaklanır. 

Soğuk Çatılar Kentsel Isı Adası Etkisini Azaltır Mı?
Görsel: Aşağıdaki görselde geleneksel bir düz çatıya (solda) ve bir yansıtma özellikli çatıya gelen güneş ışığının enerji akışı gösterilmektedir.

Yansıtma Özellikli Çatılar Kentsel Isı Adası Etkisini Azaltır mı?

Binalara yansıtma özellikli çatılar kurulması, şehirlerde kentsel ısı adası etkisini oldukça hızlı ve sürdürülebilir şekilde azaltır. Düz çatılar genelde 15-20 yılda bir
değiştirilir ve yılda %5-7 değiştirme oranına sahiptir. Bundan dolayı,yöneticilerin ve bina sahiplerinin çatıları diğer bina yüzeylerinden veya alanlardan daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirme olanakları vardır. Bir yansıtma özellikli çatı kurulumunun faydaları, su geçirmezlikten çok daha ötedir. Yansıtma özellikli çatılar ayrıca daha serin ve daha sağlıklı şehirler, daha iyi hava kalitesi, küresel iklim değişikliğinin azaltılması ve daha az enerji tüketimi gibi dört önemli katkı sağlar.

Enerji kaynaklarımız sınırlıdır ve binaların enerji tüketiminin azaltılması gereklidir.

Soğuk Çatılar Enerji Tasarrufu Sağlar
Görsel: Beyaz (RAL 9016 veya RAL 9016 SR) renkte uygulandığında, membran sistemleri çatılara mükemmel güneş yansıtma özelliği sağlar. Artan yansıma sayesinde, yansıtma özellikli çatılar binaların soğutma enerjisi tüketimini azaltır ve bu da kentsel ısı adası etkisini azaltır.

Yansıtma Özellikli Çatılar Enerji Tasarrufu Sağlar

Yaz mevsiminde binaları soğutmak için kullanılan enerji, toplam enerji tüketiminin büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Bu tüketim CO2 emisyonlarına sebep olur ve dışarıdaki sıcaklık yükseldikçe bu emisyon da artacaktır. Yaz mevsiminde artan kapalı alan sıcaklığı genel konforu ve insanların üretkenliğini azaltır. Yansıtma özellikli çatılar gibi pasif çözümler, binaların içerisindeki ısı artışını en aza indirgeyerek iç mekân koşullarını iyileştirebilir ve birçok şekilde uygun maliyet sağlar.

Kaliforniya Enerji Bakanlığı (DOE), 1980'lerde enerji tasarrufu ve kentlerde yaz mevsimi sıcaklıklarını azaltmak için yansıtma özellikli çatıların faydaları hakkında araştırmalara başlamıştır. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (LBNL), matematiksel modelleme geliştirmiş ve soğutma enerjisi kullanımını azaltmak ve klimalı binaların maksimum güç ihtiyacını azaltmak için yansıtma özellikli çatıların teşvik edilmesinde öncü olmuştur. Bilgisayar programları, yansıtma özellikli çatı donanımına sahip binaların standart çatılı binalara karşı potansiyel enerji tasarrufunu hesaplayabilmektedir.
Bu programlar, tipik olarak 10 ya da 20 yıllık bir süreyi kapsayan yerel hava durumu dosyalarını kullanarak belirli bir coğrafi konumdaki çatı tesisatı içinden termal enerji geçişini hesaplar.

Güneş ışığı yansıtma özelliği, bir çatı kaplama membranının sıcak aylarda en yüksek enerji tasarrufunu elde etmesinde en önemli özelliktir. Bu nedenle, soğuk çatı takviyeleri, yüksek solar radyasyon ve hava sıcaklıklarına sahip konumlarda soğutma yükünü azaltmada en etkili unsurdur. Yüzde 10 ve daha fazla oranda enerji tasarrufu, nispeten basit önlemlerle rahatlıkla mümkün olur.

Soğuk Çatılar Kentsel Isı Adası Etkisini Azaltır Mı?

Yazar
Heinz Meier
Sistem Mühendisi
Solar Çatı / Çatı Sürdürülebilirliği
Çatı Yalıtımı Hedef Pazarı
Sika Services AG