Sarnafil® TG 66-12

BALASTLI ÇATI SU YALITIMI İÇİN POLİMERİK MEMBRAN

Sarnafil® TG 66-12 (kalınlık 1.2 mm) EN 13956’ya göre cam elyaf taşıyıcılı stabilize edici maddeler içeren yüksek kalite esnek poliolefin (FPO) çok tabakalı sentetik çatı su yalıtım membranıdır.
Sarnafil® TG 66-12, her türlü küresel iklim koşulunda kullanılmak için tasarlanmış, sıcak hava ile kaynaklanabilen, UV dayanımlı çatı su yalıtım membranıdır.

▪ Uzun yıllar performansını korur
▪ Mikro organizmalara karşı dayanım
▪ Cam elyaf sayesinde yüksek boyutsal kararlılık
▪ Eski bitümle uyum
▪ Sürekli UV etkisine dayanım
▪ Darbe ve yüklere karşı dayanım
▪ Çevresel etkilere karşı dayanım
▪ Mekanik etkilere karşı dayanım
▪ Alevsiz, sıcak hava kaynağı kullanımı
▪ Geri dönüşümlü