Çatılar Soğuk Çatılar Makaleler Mimarlar

Yansıtma özellikli çatılar, binaların termal konforunu artırmak ve yüksek seviyede solar radyasyonu ve dış hava sıcaklıkları olan sıcak iklim ülkelerinde soğutma maliyetlerini azaltmak için en etkili ve en kolay çözümlerden biridir. Londra Brunel Üniversitesi, Avrupa Yansıtma Özellikli Çatılar Konseyi, Sika Services AG ve Kingston Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği içinde, bir güneş çatısı uygulamasının sıcak iklimlerdeki konut binalarının termal konforunu nasıl etkileyebileceğini incelemek amacıyla Jamaika'da gerçekleştirilen bir projeyi değerlendirmiştir.

Sıcak İklimli Ülkelerde Soğuk Çatılara Dair Bir Çalışma

Çalışmanın Konusu

 • Çalışmanın konusu, Jamaika'daki dar gelirli bir hanenin tipik olarak yalıtımsız yerinde dökme beton çatısı idi.
 • Düz çatının alanı 36 m² ve çatı döşemesinin termal geçirgenliği (U-değeri) 5.68 W/m²K idi.
 • Sıcaklıklar, ileri derecede reflektif bir sıvı uygulamalı kaplama olan Sikalastic®-560 uygulanmasından öncesinde ve sonrasında izlenmiştir..
 • İzlemede çatının ve tavanın yüzey sıcaklığına ve evin içindeki hava sıcaklığına odaklanılmıştır. 
Sıcak İklimli Ülkelerde Soğuk Çatılara Dair Bir Çalışma
Görsel: Astar olarak %10 derecede seyreltilmiş Sikalastic®-560 uygulaması.

Ön Ölçümler

 • Ön ölçüme Eylül 2016'da başlanmıştır..
 • Tüm izleme sensörleri Ocak 2017'de yerleştirilmiştir.
 • Harici çatı sıcaklıklarını ölçmek için 4 adet sensör çatıya ve bina içi yüzey sıcaklıklarını ölçmek için de 4 adet sensör tavana yerleştirilmiştir. Ayrıca, 2 sensör de odalardaki sıcaklıkları ölçmek için oturma odası ve mutfağa yerleştirilmiştir.
 • Sikalastic®-560 uygulaması, 22 Mart ve 16 Nisan 2017 tarihinde yapılmış ve izleme Temmuz 2017'ye kadar devam etmiştir.

Sikalastic®-560 uygulaması

Uygulamanın ilk aşamasında, astar olarak %10 derecede seyreltilmiş Sikalastic®-560 uygulanmıştır. Ardından, üst kaplama sürelerinde 3 kat çatı kaplama ürünü uygulanmıştır. Toplam sistem takviyesi yaklaşık 1,4 kg/m²'dir. Nisan ayında ortalama solar radyasyon ve ortalama açık alan sıcaklıklarının Mart ayından daha yüksek olmasına rağmen, Sikalastic®-560 uygulanmasıyla çatı sıcaklığında ve bina içi hava sıcaklığında kayda değer bir azalma gözlenmiştir.

 

Şekil 2'de iki gün içinde yapılan ölçümler gösterilmiştir: İlk gün (13 Mart) yansıtma özellikli çatı uygulanmadan önce, ikinci gün (24 Nisan) ise uygulamadan sonradır. Her iki günde benzer hava sıcaklıkları (13 Mart'ta en yüksek 37,4°C ve 24 Nisan'da en yüksek 38,2°C) ve gündüz vakti boyunca benzer ortalama küresel solar radyasyon yoğunlukları (13 Mart'ta en yüksek 416 W/m² ve 24 Nisan'da en yüksek 428 W/m²) söz konusudur. Bina içi tavan yüzey sıcaklığı, 13 Mart'ta 24 Nisan'a göre en yüksek 18,6°C ve ortalama 6,8°C daha fazla idi. Bina içi sıcaklık ölçümleri, Sikalastic®-560 uygulanmasıyla oturma odası sıcaklığının en yüksek 5,1°C ve ortalama 2,3°C kadar azaldığını göstermiştir.

Sıcak İklimli Ülkelerde Soğuk Çatılara Dair Bir Çalışma
Görsel: Uygulama öncesi çatı
Sıcak İklimli Ülkelerde Soğuk Çatılara Dair Bir Çalışma
Görsel: Uygulama sonrası çatı

Sikalastic®-560 Uygulanmasından Öncesi ve Sonrasında Sıcaklık Dağılımı

Cool Roof Temperature Distribution Graphic from the "Cool Roofs" Study

Çalışmanın Sonuçları

Bu çalışma, yansıtma özellikli çatı uygulamasının evlerin termal konforunu kayda değer ölçüde artırdığını ve böylece bina sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirdiğini göstermektedir.Bu çözümün hedef potansiyel faydalanıcılarının evleri aşırı derecede ısınan, tipik olarak yıl boyunca açık alan sıcaklıklarının ve solar radyasyon yoğunluğunun yüksek (4 – 6 kWh/m²) olduğu, ekvator yakınında bulunan düşük gelirli ailelerdir.Tropik iklimlerde zayıf yalıtıma sahip bu tür binalar acilen etkili soğutma stratejilerine ihtiyaçları vardır ve çatılarının Sikalastic®-560 ile iyileştirilmesi nispeten düşük maliyetli bir seçenek olacaktır.Ürünün uygulaması kolaydır ve profesyonel uygulama personeli gerektirmez.

 

Çalışma Ortakları

Bu çalışma, Brunel Üniversitesi - 2016 EPSRC Küresel Zorluklar Araştırma Fonu Kurumsal Sponsorluk Ödülünün (EP/P510749/1) bir parçası olarak yürütülmüştür.

Proje hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara göz atabilirsiniz: Energy and Buildings, Cilt 176, 1 Ekim 2018.

Yüksek Yansıtma Özelliklerine Sahip Sikalastic®-560

Bu ekonomik, çevre dostu sıvı uygulamalı çatı kaplama membranları, aşağıda
belirtilen başlangıç değerleri ile Yansıtma Özellikli Çatı Derecelendirme Konseyinde (CRRC)
yer almaktadır:

 • Güneş Işığı Yansıtma Özelliği: 0,82
 • Termal Yayım: 0,90
 • Güneş Işığı Yansıtma Katsayısı (SRI): 106
Cool Roof Rating Council
High Solar Reflectance Index
Europen Cool Roofs Council
Sıcak İklimli Ülkelerde Soğuk Çatılara Dair Bir Çalışma

Yazar
Heinz Meier
Sistem Mühendisi
Solar Çatı/ Çatı Sürdürülebilirliği
Çatı Yalıtımı Hedef Pazarı
Sika Services AG