Sika® Concrete Primer

Likit Uygulamalı Çatı Su Yalıtımı Membranları için, çimentolu yüzeylerde kullanılan poliüre astar

Sika® Concrete Primer, çimento esaslı yüzeyler için 2 bileşenli, poliüre/poliüretan-hibrit astardır. Hızlı kürleme performansı, Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) çatı kaplama sistemlerinin 30 dakika sonra tekrar kaplanmasını sağlar.

  • Alt tabakaya çok iyi yapışma gücü
  • Duyarlı alt tabakalardan gaz çıkma olasılığını önemli ölçüde azaltır
  • Alt tabakaları stabilize etmeye yardımcı olur
  • Uygulaması kolay
  • Kuvars kumu ile doldurulabilir ve çizik kaplama olarak kullanılabilir