Sika® Injection-105 RC

SU YALITIMI İÇİN ELASTİK PUR-ENJEKSİYON KÖPÜĞÜ

Sika® Injection-105 RC kürünü tamamladığında yoğun, elastik ve ince gözenekli bir yapı oluşturan, düşük viskoziteli, hızlı köpükleşen ve solvent içermeyen, su ile aktif hale gelen poliüretan enjeksiyon köpük reçinesidir.

  • Su ile doğrudan temas etmedikçe herhangi bir reaksiyon gerçekleşmez.
  • Sika® Injection-105-RC tek bileşenli bir sistem olarak enjekte edilebilir.
  • 1:1 olan karışım oranı sayesinde 1 veya 2 bileşenli pompalar ile uygulanabilir
  • Su ile temas halinde serbest genleşmesi yaklaşık 15 katıdır.
  • Reaksiyon hızı (köpük oluşumu), karışmış malzemenin, yapının ve temas edilen suyun sıcaklığından ve hidrodinamik koşullardan etkilenir.
  • Soğuk hava koşullarında (< +10°C) Sika® Injection-105-RC’in reaksiyonu, Sika® Injection-AC10 kullanılarak hızlandırılabilir.