Sika® Igolflex®-201

İkİ bİleşenlİ, solvent İçermeyen, polİmer modİfİyelİ kalın tabaka oluŞturan, bİtÜmlÜ kaplama

Sika® Igolflex®-201 iki bileşenli, solvent içermeyen, polimer modifiyeli bitüm emülsiyonu esaslı, lif takviyeli kaplama. Birinci bileşen, sıvı polimer modifiyeli bitüm emülsiyonu ve lif takviyeyi, ikinci bileşen hızlı kürlenmeyi sağlayan reaktif malzemeyi içerir.

  • Çatlak köprüsü kurabilir (Sika® Igolflex®-F01 ile güçlendirilmesi durumunda daha iyi sonuç verir)
  • Çevre dostu, solvent içermez, alev almaz
  • Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır
  • Kuru ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir
  • Taraklı mala ile kolay uygulanır
  • Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz