SikaSeal® Crystal SG

Çİmento esaslı, tek bİleşenlİ, krİstalİze su yalıtım ÜrÜnÜ

SikaSeal® Crystal SG, özel katkılar içeren çimento esaslı, tek bileşenli, betona nüfuz ederek su geçirimsizlik sağlayan, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.

  • Beton eleman içerisine nüfuz ederek kapiler boşlukları doldurur
  • Hem negatif hem de pozitif taraftan uygulanabilir
  • Eski, yeni, brüt beton yüzeylere uygulanabilir
  • Uygulaması kolaydır