Mükemmel Yapıştırma – Sika'nın Kalite Programı

??????

Müşterilerimize teknik destek sunmak Sika için daima öncelikli olmuştur.

Bizim için müşterilerimize yalnızca güvenilir ve belgeli ürünlerimizi sunmak değil, aynı zamanda Sika ürünlerini profesyonel bir şekilde kullanmalarını sağlamak da önemlidir. Bu husus aynı zamanda cephe projelerine yönelik net sorumluluklar ve görevler barındıran özenli bir proje iş akışı içermektedir. Eğitim ve bilginin muhafazası, başarılı proje gerçekleştirilmesinin esas ayaklarından biridir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla modern dijital araçlar geliştirmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, inşaat endüstrisindeki işler de artarak zorlu bir hal almaktadır. Yeni malzemelerin kullanılması, daha sıkı bina yönetmelikleri ve küreselleşen ekonomide planlama ve yürütmenin giderek birbirinden ayrılması dolayısıyla, Sika MÜKEMMEL YAPIŞTIRMA programı ile inşaat endüstrisinde gitgide büyüyen karmaşalara cevap vermektedir. 

MÜKEMMEL YAPIŞTIRMA programı, yapısal birleştirme yapılmış cephe projelerinin tüm çeşitli, bazen hassas detaylarını kapsar ve bunları gelişmiş, kullanımı kolay ve online bir portalda bir araya getirir. Bu şekilde, planlama aşamasından uygulamaya, komplike bir proje, şirketler arası bir ekiple yönetilir ve akıcı bir proje iş akışı haline gelir. Bu derece profesyonel bir proje tatbiki, aynı şekilde iş ortaklarımıza (bina sahipleri ve planlamacılarına) güven yaratmaya katkıda bulunur.

MÜKEMMEL YAPIŞTIRMA PLATİNYUM ustası, uzun yıllardır kalite yönetimi ve iş ilişkileri konusunda devamlılık göstermektedir

Şirket kaliteden ödün vermeyecektir. Yönetim ve çalışanlar, üretim sürecinin ve nihai ürünün kalitesini sürekli iyileştirmek için uygun önlemleri almaya tam olarak kendilerini adamıştır. Sika tarafından gerçekleştirilen düzenli denetimlerle, öğretilen derslerin cephe projelerinde uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Bu denetimler, MÜKEMMEL YAPIŞTIRMA programının ayrılmaz bir parçasıdır. Sika'nın sağladığı avantajlar gelişmiş teknik servis ve garanti süresi uzatımlarıdır. Son olarak, MÜKEMMEL YAPIŞTIRMA PLATİNYUM ustalarımızı şartname hazırlayıcılarına ve yatırımcılara takdim etmekten gurur duyarız.

Eğitimli uygulama ustaları, Sika ürünlerinin kullanımı ve uygulaması konularında Sika tarafından eğitilir.

Canlı eğitim seansları sırasında, yüzey ön işleme, doğru ürün uygulaması ve kalite kontrol şeması gibi başarılı yapıştırma hususları öğretilir. Fabrika ziyaretleri ise talep üzerine Sika tarafından gerçekleştirilir.

MÜKEMMEL YAPIŞTIRMA Portalının Sağladığı Avantajlar

Yapısal camlama uygulanan cephe projelerinin gerçekleştirilmesinde verim elde edilmesi

Cephe projenizin yönetiminin MÜKEMMEL YAPIŞTIRMA ile sağlanması

Uygulama ustalarınız için kapsamlı teknik eğitim

Ekiplerinizde kalite farkındalığının artırılması

Nihai cam ve cephe ürünlerinizin güvenilir şekilde emniyete alınması

Yapı camlı cepheler için yeni bir profesyonel standart getirilmesi

"Bir profesyonel Sika ürünleri kullanıcısı daima bizim beklediğimizden daha fazlasını elde ediyorken Sika'dan daha fazla getiri beklemesi adil değil mi? İnandığımız şey bu ve bu doğrultuda Sika müşterilerimizi Cephe Projelerinde daha bile profesyonel hale getiren iki farklı program oluşturmuştur."