Sika'nın gelecekteki başarısı sadece doğru stratejiyi takip etmeye değil, aynı zamanda tüm çalışanların güvenine ve bağlılığına da bağlıdır. Sika'nın küresel liderliğe yolculuğu, şirketin girişimci felsefesi ve Sika Ruhu üzerine kuruludur.

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Sika Ruhu, şirketin DNA'sını oluşturan güçlü değerler ve ilkeler dizisinin eş anlamlısıdır. Beş yönetim ilkesi kurum kültürünü ifade eder ve gelecekteki başarının temelini oluşturur:

 
Müşteri Önceliği

Sika, ürün ve hizmetleriyle en yüksek kalite standartlarını sağlamaya ve korumaya kendini adamıştır. İnovasyon taahhüdü, Sika'nın sadece mevcut talepleri karşılamakla kalmayıp aynı zamanda gelecekteki beklentileri de öngörmesini sağlar. Tüm Sika çözümleri, müşterilerin başarısı göz önünde bulundurularak ve kısa vadeli işlere odaklanmak yerine uzun süreli ve karşılıklı olarak faydalı ilişkiler kurmak için tasarlanmıştır. Bu tutum kurumsal sav ile vurgulanmaktadır: Güven Oluşturmak. Sika, her gün markanın vaadini yerine getirme taahhüdünün, 100 yıllık görsel sembol olan Sika üçgeninin dünya çapında performans, kalite, güvenilirlik ve hizmet ile eş anlamlı olmasını sağladığından gurur ve minnettar.

 
İnovasyon için Cesaret

Sika’nın başarısı ve itibarı, kalıcı inovasyon geleneğine dayanmaktadır. Buna göre, işin özü inovasyon yönetimi ve kaliteli ürünler ve müşteriler için en iyi çözümler geliştirmeye odaklanıyor. Sika, belirlenen hedef pazarlarda yapıştırma, sızdırmazlık, güçlendirme ve koruma için sürekli olarak yeni ürünler, sistemler ve çözümler geliştirmeye odaklanan Sika Ürün Yaratma Sürecini kurumsallaştırmıştır. Sika'nın dünya çapında yerleşik teknoloji merkezlerine ve laboratuvarlarına yatırım yaparak, şirket dünya çapındaki ortaklar, tedarikçiler ve bilim adamları ağından yararlanırken, her yerde müşterilere yakın olma vaadini yerine getiriyor.

Sürdürülebilirlik ve Dürüstlük

Sika, işin gelişimine uzun vadeli bir bakış açısı getirir ve müşterilerine, paydaşlarına ve çalışanlarına karşı saygı ve sorumluluk ile hareket eder. Sika, güvenlik, kalite, çevre, adil muamele, sosyal katılım, sorumlu büyüme ve değer yaratmaya güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.

Sürdürülebilirlik, şirketin inovasyon dürtüsünün önemli bir bileşenidir. Binalar ve endüstriyel uygulamalar için Sika, dayanıklılığı artırmayı ve hem enerji hem de malzeme verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Şirket, hem şirket içinde hem de Sika'nın ürünlerine güvenen ortakları için kaynak tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunmak için her türlü çabayı göstermektedir. Sika'nın inisiyatifleri ve ilerlemesi Küresel Raporlama Girişimi boyunca organize edilmektedir.

Tüm bunlar boyunca, Sika güvenliğe öncelik verir. Çalışanların ve ortakların refahı ve sağlığı, Sika'nın başarısı için bir ön koşuldur. Güvenli çalışma ortamları yaratmak her zaman en önemli önceliktir.

Sika, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ve topluluklarda sosyal ve ekonomik ilerlemeyi arttırmaktadır. Sika, yerel topluluklardaki sosyal projeleri aktif olarak desteklemektedir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir üyesi olarak şirket, küresel sürdürülebilir kalkınmaya kendini adamıştır.

Sika dürüstlükten ödün vermez ve çalışmalarına yüksek etik standartlar uygulamaz. Sika’nın “Davranış Kuralları” şirket ve tüm çalışanları için standartları ve davranış kurallarını tanımlar.

Yetkilendirme ve Saygı

Sika, çalışanlarının yetkinliğine ve girişimci ruhuna inanır. Sika, güvenilir ve saygılı çalışma ilişkilerini teşvik eder ve otoriteyi yalnızca resmi şekillerde kullanmaz. Sika çalışanları birbirleriyle ve müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktan hoşlanırlar.

Çalışma ortamı bir istek ve ilham kaynağıdır. Sika, çalışanlarına yeni fikirler geliştirme ve teklif etme yetkisi verir. Sika, karar ve sorumluluklarını yetkinlik düzeyine devreder.

Sika, organizasyon birimlerini mümkün olduğunca merkezi olmayan bir şekilde uygulamayı ve geniş kontrol alanlarına sahip düz organizasyonlar kurmayı hedeflemektedir. Çalışanların eğitimi ve gelişimine yüksek öncelik verilmektedir. Sika liderlerini yarın için geliştirmeyi hedefliyor ve tanıtım için dahili adaylara odaklanıyor.

Sonuçları Yönetin

Sika, başarıyı hedefler ve sürekli üstün sonuçlar elde etmekten ve pazarlarından daha iyi performans göstermekten gurur duyar. Şirket, vizyonu ve hedefleri kalıcı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürmektedir.

Sika bireysel sorumluluklara inanır. İşlevler ve projeler açıkça atanacaktır. Genel kâr ve zarar sorumluluğu Genel Müdür'e aittir. Sika, tanımlanmış bir stratejiyi takip eden finansal performans için şeffaf ölçütlere sahiptir. Performans değerlendirmesi pazar payı, satış büyümesi, kârlılık ve sermaye verimliliğine dayanır.