Zemin Kaplamaları Endüstriyel Zeminler Sanayi Müteahhitler Makaleler

Kuru karışımlı agrega zemin sertleştiriciler genel olarak, aşınma direncini artırmak ve bazen de bir beton yüzeyinin rengini iyileştirmek için yeni serilmiş beton zeminine uygulanır. Bu malzemeler, aşınma direncini artırarak ve yüzey geçirgenliğini azaltarak, tipik sade betonun tozlanma ve sıvı emilimi gibi olumsuz özelliklerini azaltır.

Daha fazla bilgi edinebileceğiniz konular:

Kuru Karışımlı Sertleştiriciler Nelerdir?

Kuru Karışımlı Sertleştiricilerin Faydaları

Kuru Karışımlı Sertleştiricilerin Sınıflandırması

Aşınma Direnci ve Sertlik

Uygulama Yöntemleri ve Oranları

Tasarımla İlgili Temel Hususlar

Sonuç Notları

Applying dry shake aggregate floor hardeners on freshly placed concrete

Kuru Karışımlı Sertleştiriciler Nelerdir?

Kuru karışımlı sertleştiriciler, bir çimentolu bağlayıcı madde, agregalar, katkı maddeleri ve diğer katkılar içeren, fabrikada karıştırılmış malzemelerdir.
İnorganik pigmentlerden oluşabilir veya doğal renkte olabilirler. Bir kuru karışımlı malzemenin sert ve aşınma direncine sahip aşınma yüzeyi sağlama
kabiliyeti, yüzeyin tamamen ıslanmasını ve beton temele monolitik olarak işlenmesini sağlamak için yaş beton yüzeyinde yeterli serbest su bulunmasına bağlıdır. Çimentolu malzemenin kuru karışımlı malzeme içerisine hidrasyon işlemi, beton karışımından serbest su tüketir ve yüzeye yakın betonun yüksek su-çimento (w/c) oranını ortadan kaldırır.

Kuru Karışımlı Sertleştiricilerin Faydaları

Tüm ticari tesis, imalat tesisi ve depo zeminlerinde, uzun süreli dayanıklılık,yüksek aşınma direnci, toz geçirmezlik, düşük geçirgenlik ve güvenlik sağlayan yüksek kaliteli bir çalışma yüzeyi gereklidir. Çoğu endüstriyel uygulamada,kuru karışımlı sertleştirici uygulanan zeminler alternatif beton işlemlerine veya kaplamalarına kıyasla en iyi fiyat/performans oranına sahiptir. Kuru karışımlı sertleştiricilerin sağladığı temel özellikler ve faydalar şunlardır:Kurulum süresinden tasarruf, daha yüksek dayanıklılık, daha iyi çekiş güvenliği, estetik seçenekler ve genel ekonomi.

Kuru karışımlı sertleştirici yaş betona uygulanırken, yüzey işlemi betonlama çalışmaları sırasında bir adımda gerçekleştirilir. Zemin yüzey işlemi, betonun serilmesinden itibaren 8 ila 12 saat içerisinde bir inşaat beton plakası ile birlikte gerçekleştirilir. 24 saat sonra zeminde yürünebilir ve üç ila yedi gün sonra hafif çalışmalara başlanabilir.

Kuru karışımlı sertleştirici uygulanan zeminler, oldukça etkin fiyat/performans oranı sağlayan ekonomik zemin kaplama çözümleridir. Başlangıç malzeme maliyeti ve inşaat sırasında daha az işgücü maliyeti göreceli olarak düşüktür. Daha az bakım maliyeti ve uzun kullanım ömrü, tesisin kapalı kalma sürelerini ve operasyon kaybı giderlerini en aza indirir. Toplamda, kuru karışımlı sertleştiriciler hem kısa süreli hem de uzun süreli maliyet tasarrufu sağlar.

Bir zeminin dayanıklılığı, kaliteli bir endüstriyel zemin elde etmenin birincil şartıdır. Kuru karışımlı sertleştiricilerde, dayanıklılık son katın aşınma direnci ve beton temele yapışma derecesiyle belirlenir. Kuru karışımlı sertleştirici uygulanan zemin yüzeyi, betona diğer inşaat çalışmalarından zarar görmeyen sağlam ve dayanıklı bir koruyucu sağlar.Kuru karışımlı sertleştirici uygulanması ve uygun yüzey işlemi, yağ, gres ve diğer kimyasal maddelerin emiliminin ve hasar potansiyelinin azalmasını sağlayan beton gözenekliliğini azaltır.Yüksek dayanıklılığa sahip beton zeminler, bakım ve onarım maliyetlerini, işletmenin kapalı kalma maliyetlerini ve genel tesis maliyetlerini en aza indirir.Kurulumun uzun ömürlü ve ekonomik olması nedeniyle, kuru karışımlı sertleştirici uygulanan beton zeminler, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) hesaplamalarında yüksek performans nitelikleri sağlar.

Kuru karışımlı bir sertleştiricinin tipik rengi gridir. Estetik, uzun yıllar boyunca endüstriyel binalarda önem açısından arka planda kalmıştır. Ancak günümüzde,çalışanların morallerine ve kurumsal imaja katkılarından dolayı daha fazla önem kazanmaktadır. Kuru karışımlı sertleştiriciler yalnızca gelişmiş performans özellikleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda tesisin estetik tasarımına da katkıda bulunabilir.Kurukarışımlı sertleştiriciler, sarı ve beyaz gibi çok açık renk tonları dâhil olmak üzere inorganik pigmentlerle birlikte çeşitli renklerde mevcuttur.  Işık yansıtıcı zeminler bir çalışma ortamını aydınlatabilir, iş verimliliğini artırabilir ve aydınlatma giderlerini düşürebilir. Kuru karışımlı sertleştiricilerin estetik değeri, bu malzemelerin kamu binalarında ve özel konutlarda kullanım eğilimlerini artırmıştır.

Zemin yüzeyinin, ıslak, kuru ve kirleticiler yönünden zengin koşullar dâhil olmak üzere her türlü çalışma türü için güvenli bir çalışma ortamına katkıda bulunması gereklidir. Kayma ve düşmeler sıklıkla zemin üzerindeki kirleticilerden kaynaklanır. Kayma direncine sahip bir zemin, güvenli bir çekiş yüzeyi ve verimli bir bakım rutinini bir arada sağlamaya bağlıdır.

Kuru karışımlı sertleştirici uygulamaları, güvenli ve çevre dostudur. Uçucu organik bileşik (VOC) içeriği çok düşük olup bu sayede yangın ve sağlık güvenliğine katkıda bulunur. Ayrıca, kuru karışımlı sertleştirici uygulanan zeminlerin bakımı kolay olup sıradan temizlik cihazları kullanılabilir. Sızdırmazlık malzemeleri de ilave yüzey toz geçirmezlik koruması sağlayarak ortamı hijyenik ve kullanıcı dostu hale getirir.

Applying dry shake aggregate floor hardeners on freshly placed concrete
Görsel: Sikafloor®-2 SynTop kuru karışımlı sertleştiricinin yaş beton üzerinde mekanik yayılımı.

Kuru Karışımlı Sertleştiricilerin Sınıflandırması

Kuru karışımlı sertleştiriciler, içerdikleri agrega türüne göre üç ana gruba ayrılırlar:

Doğal kuvars agrega
Sentetik (ametal) mineral agregalar
Metalik ve metalik alaşımlı agregalar

Bir kuru kuru karışımlı malzemenin agrega bileşeni, %100 oranında bu gruplardan birine ait olabilir veya ikisinin veya tümünün karışımı olabilir. Karıştırma serbestliği, performans özellikleri ve renk açısından seçenekler sağlar. Geniş malzeme yelpazesi, uygun kuru kuru karışımlı sertleştiricileri seçerken bir miktar karışıklık yaratabilir. Agrega tipi, son kat görünümü ve performans özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak, agrega tipini veya içeriğini belirleyen kesin uluslararası standartlar bulunmamaktadır.

Bir kuru kuru karışımlı sertleştirici türünü belirlemede verilen karar, kullanım koşulu,dayanıklılık, estetik ve maliyet gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.
Endüstriyel uygulamalarda, şartname hazırlayanlar için en iyi rehber, ürünlerinaşınma direnci özelliklerini karşılaştırmaktır.

Excavator on a concrete floor with dry shake aggregate floor hardeners

Aşınma Direnci ve Sertlik

Aşınma direnci, bir yüzeyin sürtünme, yuvarlanma, kayma, kesme ve belli bir ölçüde darbe kuvvetlerinden kaynaklanan aşınmaya karşı dayanabilme kabiliyetini ifade eder. Aşınma mekanizmaları karmaşık nitelikte olup, kamyon lastikleri, paletler, yaya trafiği ve darbe gibi birçok ortamda farklı nesnelerin farklı türde eylemleri bir arada meydana gelebilir.

Zeminin aşınma direnci, malzemenin kompozisyonuna ve uygulama yöntemine bağlıdır.Malzeme sertliği ve tokluğu, agrega sertliğine ve kompozisyonun karışımına bağlıdır. Mineral sertliği, Moh Ölçeği kullanılarak ölçülür. Bu yöntemde, on en yüksek değer olup elmasla ifade edilir ve bir en düşük değer olup talk sertliğiyle ifade edilir.

Aşınma direnci için Avrupa'da en yaygın test yöntemi EN 13892-4'te tanımlanmaktadır. BCA testinde, belirli sayıda döngü için çelik tekerler
tarafından belirli bir yükte aşınma üretilir.Maksimum aşınma derinliği ölçülür.Zemin yüzeyleri, testlerin sonuçlarına dayanarak, AR0,5 – AR6 (EN 13 813) sınıflarına ayrılır.  AR2 sınıfı genellikle endüstriyel zeminler için minimum gerekliliktir.

Aşınma direncini belirlemenin bir başka yöntemi ise Böhme testidir. Bu yönteme (EN13892-3) göre, şapın yüzeyi dönmekte olan bir çelik plakaya bastırılır. Test numunesi ve çelik plaka arasında aşındırıcı kum kullanılır.

Amerikan Test Ve Malzeme Derneği (ASTM) C779 / C779M Yatay Beton Yüzeylerin Aşınma Direnci için Standart Test Yöntemi, yatay beton yüzeylerin bağıl aşınma direncini belirlemek için üç prosedürü içerir.Prosedürler, uyguladıkları aşındırıcı kuvvetin türüne ve derecesine göre farklılık gösterir ve karışım oranlarından, yüzey kaplamasından ve yüzey işleminden etkilenen betonun yüzey özelliklerindeki değişimlerin belirlenmesin amaçlar. 

Ağır endüstriyel trafik ve operasyonel maruziyetler, aşınmadan daha fazlasına neden olur.  Darbeler, sıcaklık değişimleri,sıkıştırma kuvvetleri ve çeşitli kaynaklardan gelen titreşimler ağır bir yük oluşturabilir.  Zeminin genel tokluğu ve genel gerilimlere dayanma kabiliyeti, zemin ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tokluk, "gerilim/gerinim eğrisi altındaki alan” olarakölçülebilir ve kopmadan önce malzemenin enerji emici kapasitesini gösterir. Malzemenin basınç dayanımı ve eğilme dayanımı sınıfları, bir zeminin dayanıklılığına yönelik iyi bir gösterge sunar ve kuru kuru karışımlı sertleştiricilerin karşılaştırılmasında kullanılabilir.

Farklı Sika Kuru Karışımlı Sertleştiriciler ve Betonun Karşılaştırmalı Direnç Tablosu

Dry Shakes Resistance Graph

Uygulama Yöntemleri ve Oranları

Kuru karışımlı sertleştiriciler, yaş beton yüzey üzerine kuru bir bileşik olarak uygulanır. Uygulama manuel olarak veya mekanik uygulama ile gerçekleştirilir.  Manuel uygulama normalde betonun katılaşma başlangıcından ve düzleştirilmesinden sonra tamamlanır. Mekanik uygulama genellikle betonun serilmesinden hemen sonra, katılaşma başlangıcı
gerçekleşmeden önce yapılır.

Kuru karışımlı sertleştirici kaplamanın nihai kalınlığı 2 ila 3 mm olmalıdır. Bunu sağlamak için gerekli uygulama oranı kuru karışımlı sertleştiricinin kütle yoğunluğuna bağlıdır. Zeminin nihai kullanımı ve kuru karışımlı sertleştirici türü, tipik uygulama oranına yön verir.Bir binada, çeşitli yerlerdeki farklı kullanımlara yönelik olarak
çeşitli oranlar da belirtilebilir.

Mekanik uygulama, 5 kg/m2'lik uygulama oranları için idealdir ve agreganın plastik beton plaka yüzeyine batma potansiyeli dolayısıyla daha düşük uygulama oranları için önerilmemektedir.  Manuel uygulamada normal oran 4 ila 5 kg/m2'dir.  Daha yüksek bir oran kullanmak mümkündür (7 kg/m2'ye kadar), ancak bu durum, saha koşullarına, beton formülüne ve betonda bulunan su içeriğine bağlıdır. Manuel uygulamada daha yüksek uygulama oranları, en iyi şekilde iki aşama kullanılarak gerçekleştirilir.

Son Kullanım Başına Tipik Uygulama Oranları

SON KULLANIM   UYGULAMA ORANI
Yaya Trafiği 3 kg/m2 veya düşük su çimento oranlı beton
Hafif Forklift Trafiği / Aşındırma 3 kg/m2
Orta Ağır Forklift Trafiği / Aşındırma 5 kg/m2
Ağır Forklift Trafiği / Aşındırma 5 – 7 kg/m2

NOTLAR:  Pigmentli sertleştiricilerin en az 6 kg/m2 oranında uygulanması önerilmektedir. Daha yüksek uygulama oranlarında beton su ayarlamaları
gerektirebilir.

Construction workers pouring concrete on wearhouse floor

Tasarımla İlgili Temel Hususlar

Bazı ortam koşulları ve düşük w/c oranına sahip beton karışımları, orta ve yüksek uygulama oranlarında uygulamayı büyük ölçüde zorlaştırabilir ve bu husus planlama aşamalarında dikkate alınmalıdır. Sertleştiricinin hidrasyonu için yeterli miktarda su sağlamak amacıyla beton karışımı w/c oranı en az 0,50 olmalıdır. İç zeminler için beton karışımlarında hava tutunumu olmamalı ve %3'ten fazla ölçülü bir tutulmuş hava içeriği olmalıdır.

Kuru karışımlı sertleştiriciler genellikle ultra düz zeminler için önerilmemektedir.Uygulama yöntemi ve yüzey işlemi, ultra düz zeminler için gerekli olan kritik zemin toleranslarına erişmeyi zorlaştırır.

Beton Zeminler için Kuru Karışımlı Sertleştiriciler
Görsel: Renkli Sikafloor®-3 QuartzTop uygulaması.

Sonuç Notları

Birinci sınıf kuru karışımlı sertleştirici uygulanan zeminin kaplaması için kesin planlama, koordinasyon ve kontrol gereklidir. Beton karışımı tutarlı olmalı ve sahaya beton teslim programı kontrol altında ve sürekli olmalıdır. Ortam koşulları, betonun yüzeyindeki nemi ve dolayısıyla ürün uygulamasını ve kalitesini etkiler. Yüzey düzleştirme ve perdah makinesi işlemlerinin zamanlaması mükemmel olmalıdır. Son olarak, betonun düzgün bir şekilde kürlenmesi, plakanın ve kuru karışımlı sertleştiricinin yüzey özellikleri için kritik öneme sahiptir.

Beton sermenin değişkenliklerini ve inceliklerini anlayan ve doğru ekipman kullanan deneyimli bir beton zemin yüklenicisi, başarılı bir uygulamada önemli bir rol oynar. Profesyonel yükleniciler, yerleşim planı ve iş dokümantasyonunu içeren bir kalite kontrol sistemi kullanır. Raporun zamanlama, uygulama oranları ve uygulama çalışmaları sırasında karşılaşılan durumlarla ilgili bilgi içermesi gerekir.

Kuru karışımlı sertleştiriciler, endüstriyel beton zeminler için ekonomik ve dayanıklı bir yüzey kaplaması sunar. Yüzey kaplamaları, performans ve estetik gerekliliklerini karşılamak adına değişkenlik gösterebilir. Tüm inşaat ürünlerinde olduğu gibi, genel performans için düzgün bir uygulama kritik öneme sahiptir. En iyi ürünlerin ve uygulayıcı yüklenicinin seçimi, işletme çalışmalarına katkı sağlayacak ve uzun süreli, kolay bakım yapılabilen ve
güvenli bir çalışma zemini temin edecektir.

Sika Expert - Ari Tanttu

Yazar
Ari Tanttu
Pazar Geliştirme Müdürü
Zemin Kaplamaları Hedef Pazarı
Sika Services AG