Derz Sızdırmalıkları Mastikler Pasif Yangın Durdurucular Makaleler

Sika, ticari binalar, kamusal binalar ve mesken binaları, çelik yapılar ve benzeri yangına dayanıklı konstrüksiyonlar gerektiren yerlerde kapsamlı çözümler sunmaktadır. Doğrusal sızdırmazlık malzemeleri için yangına dayanıklı sızdırmazlık malzemeleri, dolgular ve yardımcı malzemeler ve bunun yanı sıra geçme yeri sızdırmazlık malzemelerine yönelik çözümler, daha güvenli bina ve altyapıların inşa edilmesini sağlar. Yangına karşı koruma altına alınmış bölmeler için pasif koruma uygulamaları üç ana gruba ayrılabilir: Doğrusal derz sızdırmazlık malzemeleri, boşluk bariyerleri, geçme yeri sızdırmazlık malzemeleri.

Doğrusal Derz Sızdırmazlık Malzemeleri

Doğrusal derz sızdırmazlık malzemeleri, bir ayırma elemanı boyunca gerekli bina yangın direncini temin etmek, ayrıca ilgili durumlarda belirli bir hareket derecesine uyum sağlamak için tasarlanmış, yangına karşı pasif koruma sistemleridir. Doğrusal derz malzemeleri duvarlarda, zeminlerde ve duvar başı adı verilen uygulamalarında (duvar ile tavan veya duvar ile zemin arasındaki derzlerde) bulunabilir.

Yangına dayanıklı bir doğrusal sızdırmazlık malzemesi farklı yaklaşımlarla elde edilebilir:

PE destek çubuğu ve yangına dayanıklı sızdırmazlık malzemesi
Görsel: PE destek çubuğu ve yangına dayanıklı sızdırmazlık malzemesi


En yaygın yöntem, yangına dayanıklı bir derz sızdırmazlık malzemesiyle birlikte standart bir PE destek çubuğu kullanılmasıdır. Bu durumda, destek çubuğu kurban olarak kabul edilirken, çoğunlukla yangına karşı direnç sağlamak için yalnızca sızdırmazlık maddesi gereklidir.

Fire resistant silicone sealant for linear seals in walls and floors
Görsel: Yangına dayanıklı destek çubuğu ve standart derz sızdırmazlık malzemesi

Alternatif bir yaklaşım olarak ise (tipik olarak yangına karşı dirençli mineral yün gibi bir inorganik malzeme bazlı) yangına dayanıklı bir destek çubuğu ile birlikte standart bir sızdırmazlık malzemesi kullanılabilir. Bu durumda, doğrusal sızdırmazlık malzemesinin yangına dayanıklılığı destek çubuğu tarafından sağlanır ve sınırlı hareketi, su sızdırmazlığı ve mekanik koruma sağlamak için derz sızdırmazlık malzemesi kullanılır.

Yangına dayanıklı genleşmeli köpük
Görsel: Yangına dayanıklı genleşmeli köpük

 

Üçüncü seçenek ise derzin sızdırmazlığını yangına dayanıklı bir genleşme köpüğüyle sağlamaktır. Bu sistem, yalnızca derzlerin çok sınırlı harekete sahip olduğu ve suya, UV radyasyonuna veya mekanik etkiye maruz olmadığı durumlarda önerilir.

Boşluk Bariyerleri 

Boşluk bariyerleri, doğrusal (zemin) sızdırmazlık malzemelerine benzer, ancak birçok durumda standart derzlerden daha geniş olan yangına karşı pasif koruma
sistemleridir.

Boşluk bariyerleri, tipik olarak döşeme plakaları ve perde duvar cepheleri arasında veya bir binadaki geniş boşluklarda kullanılabilir. Bu tür boşluk bariyerleri, yüksek binalarda çıkan yangınlarda büyük tehdit teşkil eden bir durum olan, yangının bir zeminden diğerine atlamasını önlemek için tasarlanmıştır.
 

Fire Resistant Cavity Barrier

Geçme Yeri Sızdırmazlık Malzemeleri

Geçme yeri sızdırmazlık malzemeleri, kablolar, kablo kanalları, borular veya havalandırma kanalları gibi tesisat elemanlarının bir bina elemanı ya da bölümünün (duvar veya zemin) içinden geçtiği durumlarda bu yerlerin yangına dayanıklılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Çok sayıda çeşitli bina malzemesi ve farklı tesisat elemanları ve gerekli olabilecek tesisat elemanı türleri, bu tür geçme yerlerinin sızdırmazlığını sağlamak için çok çeşitli çözümler sağlar. Sonuç olarak, bu geçme yeri sızdırmazlık uygulamaları için, farklı sistem ve ürünlerle birlikte (uygunluklarının test edilmiş olması halinde) farklı alternatif çözümler kullanılabilir.

Geçme yerleri çevresindeki sızdırmazlık malzemeleri ile ilgili zorluklardan biri, belirli tesisat elemanlarının (örneğin, yanabilir borular) yangın durumunda erimesi ve derhal kapatılması gereken daha büyük açıklıklara sebebiyet vermesidir. Bu tür bir uygulama için, genleşebilen, şişme özelliğine sahip malzemeler genellikle etkili bir çözümdür.

Fire Resistant Penetration Seal Illustration
Passive fire protection in the floor with Sikacrete - Expanding Intumescent Material Illustration

Bir Bina Elemanının Yangına Dayanıklılığını Neler Etkileyebilir?

Aşağıda belirtilen parametreler, bir bina elemanının yangına dayanıklılığında ve böylece sınıflandırılmasında etki sahibidir. Bundan dolayı, doğru ürünlerin seçimi büyük önem arz etmektedir.

  • İlgili bina malzemesi (örneğin, beton/çelik) türleri
  • Eleman uyumu: Yatay (zemin) veya dikey (duvar)
  • Eleman kalınlığı
  • Derz ebadı (genişlik, derinlik)
  • Derz yapılandırması: Tekli sızdırmazlık malzemesi çıplak/kapalı, çift sızdırmazlık malzemesi
  • Tahmin edilen derz hareketi
Christian Voellm

Yazar
Christian Völlm
Kurumsal Pazar Geliştirme Müdürü
Sızdırmazlık ve Yapıştırıcılar Hedef Pazarı
Sika Services AG