Derz Sızdırmalıkları Mastikler Pasif Yangın Durdurucular Makaleler

Sika’nın yangından pasif korunma çözümleri, yangını belirli bir süre için belirli bölümlerde tutmaya yardımcı olmak ve böylece insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için birbirinden farklı tüm bina derzlerine ve geçme yerlerine sızdırmazlık kazandırmak için tasarlanmıştır. Sika pasif yangın koruma çözümleri, en yüksek yangına dayanıklılık gerekliliklerini karşıladıklarını temin etmek ve sonuç olarak insanların hayatlarının korunmasına yardımcı olmak için ilgili birçok ulusal ve uluslararası standartlara (EN, UL, EAD (ETAG), ASTM, AS, Certifire dâhil) uygundur.

House on fire

Yangına Karşı Tepki ve Yangına Karşı Direnç

“Yangın testi” çok komplike bir konu olabilir – “Yangına karşı tepki” ve “yangına karşı direnç” arasındaki farklılıklar genellikle karışıklığa neden olabilmekle birlikte aşağıdaki şekilde netleştirilebilir:

Yangına karşı tepki
  • Bir malzemenin yangının gelişmesine ve yayılmasına nasıl katkıda bulunduğunu tanımlar. Tipik olarak yangına karşı tepki, doğrusal derzler ve herhangi bir geçme yeri içeren bir duvar gibi bir sistem veya bölüm için değil, bir duvar kaplaması veya derz sızdırmazlık malzemesi gibi tek bir malzeme veya ürün için belirlenir.
  • Avrupa'da yangına karşı tepki, şu anda Alman DIN 4102 gibi, zamanla eski ulusal standartların yerini alan EN 13501-1 Avrupa Standardına göre sınıflandırılmaktadır.
Euro sınıfı  Gereklilik Malzeme örnekleri
A1 Yangına katkı yapmaz Taş, beton, cam, metallerin çoğu
A2 Yangına önemsiz derecede katkı yapar Küçük miktarlarda organik bileşikler dâhil olmak üzere A1'e benzer
B Yangın yayılması olmaz ve yangına çok sınırlı derecede katkı yapar Çok ince yüzey kaplamalı kartonpiyerler, yangına dayanıklı sızdırmazlık malzemeleri
C Yangın çok sınırlı derecede yayılması Daha kalın yüzey kaplamalı kartonpiyerler
D Yangın sınırlı derecede yayılması Ahşap ve ahşap ürünler (ebada bağlı olarak)
E Çok küçük alevlerde yangına karşı kabul edilebilir tepki Birçok plastik ürün ve malzeme
F Sınıf A1 ila E gerekliliklerini geçmez Sınıf A1 ila E'dekiler dışındaki malzemeler
Yangına dayanıklılık
  • Bir bina elemanının ısı ve alevlerin bir taraftan diğer tarafa geçişini önleme kabiliyetini tanımlar. Tipik olarak bu tür bina elemanları, her türlü derz ve geçme yeri, pencere ve kapılar vs. dâhil olmak üzere duvarlar ve zeminlerdir.Bu yalnızca özel bir malzeme veya ürün değil aynı zamanda bütün bir sistem ya da bina bölümünün test edilmek zorunda olduğu anlamına gelir..
  • Yangına karşı dirençte çok farklı ulusal ve uluslararası test standartları ve sınıflandırma şemaları mevcut olmakla birlikte bunların çoğu aynı ilkeyi izler:Tüm geçme yerleri, derzler, kapılar, pencereler ve bunların içlerindeki ve çevrelerindeki derz sızdırmazlık malzemeleri dâhil olmak üzere, teste yönelik bina elemanları veya bileşenleri, sonrasında bir test fırınına yerleştirilen bir test çerçevesinin içerisine sabitlenir. Fırına bakan taraf çıplak veya ateşli taraf olarak bilinirken, dış taraf kapalı veya ateşsiz taraf olarak bilinir. Fırın sıcaklığı, 60 dakika sonra 945°C'ye ve 240 dakika sonra 1.153°C'ye ulaşan belirli bir eğriye göre artırılır.Two parameters are relevant for most fire resistance tests: Integrity and Insulation.Yangına karşı direnç testlerinin çoğu için iki parametre dikkate alınır: Bütünlük ve Yalıtım.
Fire resistance illustration of Integrity (E)
E – Bütünlük

Bütünlük (E), bir bina elemanının alevlerin ve sıcak gazların kapalı tarafa geçişini önlemek için bir tarafından ateşe maruz kaldığındaki kabiliyetidir.

Fire resistance illustration of Insulation (I)
I – Yalıtım

Yalıtım (I), bir bina elemanının bir tarafından ateşe maruz kaldığında termal yalıtımını koruyabilme kabiliyetidir. Birçok standart, kapalı tarafta maksimum 180°C'ye kadar yükselmeye izin verir.

Standardt: Açıklama,Kapsam Not
EN 1366-3 Geçme yeri sızdırmazlık malzemelerine yönelik test standardı Yangına karşı direnç testine yönelik en geçerli ilgili standartlar.
Aynı zamanda EAD'da ve kısmen AS 1530.4'te atıfta bulunulmuştur
EN 1366-4 Doğrusal derz sızdırmazlık malzemelerine yönelik test standardı
EN 13501-2 Doğrusal derz sızdırmazlık malzemelerine yönelik sınıflandırma standardı EI sınıflarına yönelim. EN 1366 ve EAD için geçerlidir
BS 476-20 Doğrusal derz sızdırmazlık malzemelerine ve geçme yerlerine yönelik test standardı İngiliz standardı; EN 1366/EN 13501 bunun yerine geçmiş olup, halen bazı bölgelerde kullanılır
EAD 350454-
00-1104
Yangın durdurma ve yangın sızdırmazlık malzemesi ürünleri - geçme yeri sızdırmazlığı ETAG 026 bunun yerine geçmiştir. CE işaretlemesi ve DoP'ye yönelir.
Yangına karşı dayanıklılık test gereçleri EN 1366
EAD 350141-
00-1106
Yangın durdurma ve yangın sızdırmazlık malzemesi ürünleri – doğrusal derz ve açıklık sızdırmazlık malzemeleri
UL ABD'de yerleşik ürün güvenliğine yönelik belgelendirme şeması Farklı bölgeler için farklı test yöntemleri ve ekipmanları (örneğin, UL EU ve UL US/UL C)
AS 1530.4

Doğrusal derz ve geçme yeri sızdırmazlık malzemelerine yönelik test ve sınıflandırma standardı

Avustralya standardı; teknik açıdan EN 1366'ya çok benzer
Certifire Yangına karşı koruma ürünlerine yönelik belgelendirme şeması Orta Doğu'da geçerli
Christian Voellm

Yazar
Christian Völlm
Kurumsal Pazar Geliştirme Müdürü
Sızdırmazlık ve Yapıştırıcılar Hedef Pazarı
Sika Services AG