Pasif Yangın Durdurucular Genleşen Köpükler Makaleler

Yangına karşı pasif koruma yöntemlerinden birçoğunun şişme özelliğine sahip olduğu iddia edilir. Bu yeni ifade eder ve bir ürün hangi koşulda şişme özelliğine sahip olarak sınıflandırılır?

Şişme özelliğine sahip bir malzeme, ısıya maruz kaldığında hacmi artan ve yoğunluğu azalan bir malzemedir. Yangına karşı korumada kullanılan şişen malzemelerin hacmi,ısı etkisi altında (yaklaşık 200°C'de) önemli ölçüde artar. Bu fiziksel işlem, yangına karşı pasif koruma ürünlerinin temel ilkelerinden biridir.

Şişen sızdırmazlık malzemeleri, yangın çıkması durumunda çok hızlı bir şekilde geçme yeri kapamalarının içleri ve çevrelerindeki boşlukları kapatır.

Bu malzemeler, özellikle tutuşabilir özellikte (eriyebilen ve bina zeminleri ve duvarlarında daha büyük açıklıklar oluşturabilen) her türlü tesisat borusunun çevresini kapatmada faydalı olup yangına karşı pasif korumada önemli bir role sahiptir. Ancak, yangına karşı pasif koruma ürünlerinin tamamı şişme özelliğine sahip değildir. Örneğin, esnek silikon derz sızdırmazlık malzemeleri, akrilik sızdırmazlık malzemeleri ve kaplı yalıtım tabakaları, farklı kimyasal ve/veya fiziksel prensiplere bağlı olarak yangına karşı pasif korumada kullanılır.

Maalesef bu noktada bir malzemenin veya ürünün şişme özelliğine sahip olarak sınıflandırılması için ısı altında ne kadar genleşmesi gerektiğiyle ilgili net bir tanım mevcut değildir. Bu da bina sahiplerinin ve profesyonel inşaat ekiplerinin seçilen ve kullanılan şişen malzemeler, sistemleri ve ürünleri, bunların nasıl performans göstereceklerini ve yangın sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir açıklık veya aralığı kapatmaya yetecek şekilde hacmen genleşip genleşemeyeceğini kontrol ve teyit etmek için gereğini yerine getirmeleri gerektiği anlamına gelmektedir.

Uyarı notu:
Piyasada şişme özelliğine sahip olarak pazarlanan ve %30'dan daha az hacim artışı gösteren bazı ürünler mevcuttur. Alıcıların dikkatine!

Yüksek derecede şişme özelliğine sahip, yangına karşı dirençli sargı. Isıya maruz kalmadan önce ve sonra

Intumescent material for fire protection
Intumescent material for fire protection
Christian Voellm

Yazar
Christian Völlm
Kurumsal Pazar Geliştirme Müdürü
Sızdırmazlık ve Yapıştırıcılar Hedef Pazarı
Sika Services AG