Yangına karşı koruma, büyük ölçüde kentleşmeden dolayı günümüzün bina endüstrisinin önemi giderek artan bir parçasıdır. Yaşadığımız çevrelerin yoğunluğu arttıkça hayati tehdit taşıyan bir yangının hızlı bir şekilde yayılma riski de artar. Bina ve yapıların gerçekleşmesi an meselesi olan bu tehdide karşı korunmaları gerekir. Yangına karşı entegre ve pasif yangın sistemlerinin tutarlı bir şekilde kullanılması, bu riski en aza indirmede ve insanların can ve mallarını ve çevreyi korumada en etkili yoldur.

Yangın Durumunda Zayıf Noktalar Olarak Derzler ve Geçme Yerleri

Modern bina iskeletleri, hem yatay hem de dikey yöndeki kablolar, borular ve havalandırma kanalları dâhil olmak üzere çoklu tesisat ve ağ servisleri ile donatılmış olup bu sayede duvar ve zeminlerin çoğundan sayısız geçiş yerleri yapılmasına sebep olur. Bu geçiş yerlerinden ve farklı bina yapıları, elemanları ve alanları arasındaki derzlerin her biri alev, ısı ve zehirli dumanın bitişik odalara ve alanlara yayılması için potansiyel bir geçiş teşkil etmekte, böylece (en kötü durumda) yangının binanın tamamına kontrolsüz bir şekilde yayılmasına sebep olabilir.

Fireman extinguishing the fire
Fireman extinguish the fire with water
Yangına Karşı Aktif Koruma ve Pasif Koruma

Yangına karşı pasif koruma bu noktada devreye girer. Sprinkler tipi yangın söndürme cihazları gibi aktif koruma sistemleri yangınları söndürebilirken pasif koruma sistemleri, hasarı en aza indirmek için yangının yayılmasını önlemek ve yangını belirli bölümlerde hapsetmek ve daha da önemlisi, diğer bölgelerde bulunan kişilerin bölgeyi emniyetli bir şekilde tahliye etmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yangın durumunda ısı ve duman geçme yerleri ve duvar ve zeminlerdeki derzler içerisinden yayılarak zarara sebep olacak, insan hayatını tehlikeye sokacak ve aynı zamanda kaçış yollarını bloke etme olasılığına yol açacaktır.

Yangın Durdurucu Sistemler – Bina Sakinleri ve Sahipleri İçin Temel Bir Değer

  • Yangının çıkış noktasında yangını tek bir bölmede hapsederek yayılmasını kısıtlar
  • Zehirli gazların ve siyah dumanın yayılmasını yavaşlatarak insanların daha güvenli şekilde kaçmalarına yardımcı olur
  • Yangın olayları sırasında kişilere hayati kaçma süresi sağlar
  • Kaçış yollarını, bina yapılarını ve kritik yapı elemanlarını korur
  • Yangın sonrası yeniden inşa maliyetlerini en aza indirirBina sahiplerinin inşaat varlıklarını korur

Sika'nın Yangın Durdurucu Sistemleri Can ve Mal Kaybını Önler

Fire resistant silicone sealant for linear seals in walls and floors

Fire resistant acrylic sealant for service penetration and joint seals

Fire resistant acrylic sealant for linear seals and penetrations

Fire resistant mineral wool based backer rod system for linear seals

Fire resistant PU sealant for linear seals and penetrations

Fire resistant expansion foam for linear seals

Fire resistant intumescent sealant for penetration seals

Fire resistant acrylic sealant / coating for floor and wall intersections

Fire resistant ablative coating for a protection board

Fire resistant coated protection board

Fire resistant pipe collar

Fire resistant load bearing compound

Fire resistant pipe wrap

Fire resistant pipe wrap on a roll

Başlıca Markalar

Sikaflex®
Sikacryl®
Sikasil®

SikaSeal®
Sika Boom®
Sikacrete®